Pl:Key:recycling_type

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search
Public-images-osm logo.svg recycling_type
(rodzaj_recyklingu)
WertstoffhofWeitnau.jpg
Opis
Miejsce składowania odpadów do recyklingu. Edit or translate this description.
Grupa: Udogodnienia
Używane do tych elementów
może być przyporządkowany do punktunie może być przyporządkowany do drogimoże być przyporządkowany do obszarunie może być przyporządkowany do relacji
Wymagane znaczniki
Wikidane
Status: zaakceptowanyPage for proposal

recycling_type=* - służy do dodatkowego oznaczenia rodzaju składowanych odpadów podlegających recyklingowi.

Opis obiektu

Aby uściślić rodzaj miejsca składowania odpadów do recyklingu stosujemy tag recycling_type=container aby zdefiniować pojemnik recyklingu lub recycling_type=centre, aby zdefiniować centrum recyklingu.
Centra recyklingu są to dedykowane obszary zbierania szerszego zakresu recyklingu obejmującego materiały domowe. Często są one obsługiwane przez jedną albo więcej osób.

Przykłady

Pojemnik do recyklingu Centrum recyklingu
Altglas.jpg
WertstoffhofWeitnau.jpg
amenity=recycling
recycling_type=container
collection_times=*
(location=underground)
amenity=recycling
recycling_type=centre
opening_hours=*