Pl:Key:shelter_type

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search
Public-images-osm logo.svg shelter_type
(rodzaj wiaty)
Réunion Maïdo kiosque pique-nique.JPG
Opis
Oznaczanie rodzaju wiaty. Show/edit corresponding data item.
Grupa: Udogodnienia
Używane do tych elementów
może być przyporządkowany do punktunie może być przyporządkowany do liniimoże być przyporządkowany do obszarunie może być przyporządkowany do relacji
Udokumentowane wartości: 13
Wymagane znaczniki
Status: zatwierdzonyPage for proposal

shelter type=* - służy do dodatkowego oznaczania rodzaju wiaty w powiązaniu z tagiem amenity=shelter.

Mapowanie

amenity=shelter
shelter_type=*

Inne dodatkowe znaczniki:

Wartości

Lista nie jest jeszcze w pełni ustalona; może być rozszerzona o dodatkowe wartości, jeśli to konieczne.
Powinny one stanowić rodzaj użytkowania, a nie opisywać właściwości architektoniczne. Proszę omówić je w komentarzach przed dodaniem ich do tej strony.

Value Comment Photo
basic_hut Podstawowy szałas jest małym obiektem położonym na wsi, mającym na celu zapewnienie podstawowego schronienia i miejsca do spania.

Można dodać tag access=private jeśli szałas jest zamykany i może być użyty jedynie za zgodą właściciela.

BivaccoBertoglioNebbia.jpg
field_shelter Wolno stojąca budowla, położona na wsi w celu zapewnienie schronienia dla zwierząt (np. koni). W przypadku złej pogodzie może być używany również przez ludzi, jeśli jest dostępna.

Można dodać tag access=*, aby określić jego dostępność prawną, a zwłaszcza access=private, jeśli ludzie nie mogą z niego korzystać.

Field shelter.jpg
lean_to Przybudówki jest szopą z typowo trzema ścianami, położona na wsi w celu zapewnienia schronienie. Adirondack Lean-to.jpg
picnic_shelter Wiata w miejscach piknikowych zapewniająca ochronę przed deszczem. Normalnie otwarta dla wszystkich stron. Należy rozważyć dodanie tagu building=roof. Réunion Maïdo kiosque pique-nique.JPG
public_transport Wiata przystankowa wzdłuż szlaków kolejowych lub autobusowych, popularna w większych miastach. 02019 1048 (2) Bus station, Żywiecka street, Biała.jpg
rock_shelter Schronisko skalne będące płytką jaskinią na urwisku. Rock shelter Papula.jpg
weather_shelter Małe schroniska w górach lub wzdłuż dróg na odludziu. W przeciwieństwie do alpine huts nie służą jako miejsca do spania, jedzenia lub zamieszkania, z wyjątkiem nagłych przypadkach (np. gdy pojawia się burza). Jeśli shelter_type=* nie jest wyraźnie odwzorowywany, tag shelter=* jest interpretowany jako schronienie na wypadek złej pogody, dla kompatybilności wstecznej. German-shelter-harz.jpg

Rendering (proposal)

Proposal