Pl:Key:shelter_type

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search
Public-images-osm logo.svg shelter_type
(rodzaj wiaty)
Réunion Maïdo kiosque pique-nique.JPG
Opis
Oznaczanie rodzaju wiaty. Show/edit corresponding data item.
Grupa: Udogodnienia
Używane na tych elementach
może być przyporządkowany do punktunie może być przyporządkowany do liniimoże być przyporządkowany do obszaru (i relacji multipolygon)nie może być przyporządkowany do relacji (z wyjątkiem relacji multipolygon)
Udokumentowane wartości: 14
Wymagane znaczniki
Status: zatwierdzonyPage for proposal

shelter type=* - służy do dodatkowego oznaczania rodzaju wiaty w powiązaniu z tagiem amenity=shelter.

Mapowanie

amenity=shelter
shelter_type=*

Inne dodatkowe znaczniki:

Wartości

Lista nie jest jeszcze w pełni ustalona; może być rozszerzona o dodatkowe wartości, jeśli to konieczne.
Powinny one stanowić rodzaj użytkowania, a nie opisywać właściwości architektoniczne. Proszę omówić je w komentarzach przed dodaniem ich do tej strony.

Value Comment Photo
basic_hut Podstawowy szałas jest małym obiektem położonym na wsi, mającym na celu zapewnienie podstawowego schronienia i miejsca do spania.

Można dodać tag access=private jeśli szałas jest zamykany i może być użyty jedynie za zgodą właściciela.

BivaccoBertoglioNebbia.jpg
field_shelter Wolno stojąca budowla, położona na wsi w celu zapewnienie schronienia dla zwierząt (np. koni). W przypadku złej pogodzie może być używany również przez ludzi, jeśli jest dostępna.

Można dodać tag access=*, aby określić jego dostępność prawną, a zwłaszcza access=private, jeśli ludzie nie mogą z niego korzystać.

Field shelter.jpg
lean_to Przybudówki jest szopą z typowo trzema ścianami, położona na wsi w celu zapewnienia schronienie. Adirondack Lean-to.jpg
picnic_shelter Wiata w miejscach piknikowych zapewniająca ochronę przed deszczem. Normalnie otwarta dla wszystkich stron. Należy rozważyć dodanie tagu building=roof. Réunion Maïdo kiosque pique-nique.JPG
public_transport Wiata przystankowa wzdłuż szlaków kolejowych lub autobusowych, popularna w większych miastach. 02019 1048 (2) Bus station, Żywiecka street, Biała.jpg
rock_shelter Schronisko skalne będące płytką jaskinią na urwisku. Rock shelter Papula.jpg
weather_shelter Małe schroniska w górach lub wzdłuż dróg na odludziu. W przeciwieństwie do alpine huts nie służą jako miejsca do spania, jedzenia lub zamieszkania, z wyjątkiem nagłych przypadkach (np. gdy pojawia się burza). Jeśli shelter_type=* nie jest wyraźnie odwzorowywany, tag shelter=* jest interpretowany jako schronienie na wypadek złej pogody, dla kompatybilności wstecznej. German-shelter-harz.jpg

Rendering (proposal)

Proposal