Template:Pl:Map Features:barrier

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search

Zapory (Barriers)

Są one używane do opisania przeszkód i przeszkód, które zwykle napotykamy podczas podróżowania. Zobacz stronę Barriers w celu zapoznania się z jej użyciem.

Zapory liniowe

LOADING TAG LIST... (If you do not see this tag list, you need to enable Javascript)

This table is auto-generated. See Taginfo/Taglists for a documentation on it.

Kontrola dostępu na drogach

LOADING TAG LIST... (If you do not see this tag list, you need to enable Javascript)

This table is auto-generated. See Taginfo/Taglists for a documentation on it.