Template:Bs:Map Features:barrier

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search

Template for the Barrier table in the Map Features page. Use the default English text or use the template arguments for your translations

==Usage==
All parameters are optional. By default, text is in English. 
English writers shall write their comments in the template itself (avoiding double edition). 
Other languages are translated in template arguments, not in the template itself.
== section header ==
|name=        (section header line)
|description= (displayed before and/or after the table; optional)

== One key/value row ==
|barrier:key=   |motorway:value=   |motorway:desc=   | motorway:render=   | motorway:photo=

}}

broom

This article or section may contain out-of-date informationHelp translate this into Bosnian!: Please use the english template Template:Map Features:barrier, read more on Template:Map Features:barrier/doc. thanks --Reneman (talk) 23:55, 13 December 2015 (UTC)
If you know about the current state of affairs, please help keep everyone informed by updating this information.Help translate this into Bosnian! (Discussion)

Barijere

Oznaka barijera uglavnom se odnosi na tačke koje su na putevima, gdje je ograničeno kretenje preprekom. Takođe, ovo se odnosi i na puteve (npr. ograde)koje su same po sebi prepreke.

Key/Ključ Value/Vrijednost Element Komentar Rendering Slika
Linearne barijere
barrier hedge Mf way.png Mf area.png Živica, red gustog grmlja, posađenog i obrezanog tako da stvara barijeru ili granicu neke površine. Daniel Fuchs.CC-BY-SA.Morus nigra.Hedge.jpg
barrier fence Mf way.png Mf area.png Ograda, konstrukcija napravljena tako da ograniči ili spriječi kretanje preko neke površine. Razlikuje se od zida po lakoći konstrucije. Barrier fence mapnik.png Fence.png
barrier wall Mf way.png Mf area.png Zid, konstrukcija napravljena tako da ograniči ili spriječi kretanje preko neke površine, napravljena od cigle, betona, kamena, gotovo uvijek sagrađena tako da se iza ne vidi. Dscf0590-800.jpg
barrier ditch Mf way.png Mf area.png rov, jarak ili usjek, obično da potokom ili vodom na dnu, koji se ne može lako preći, pogotovo pješice. Može biti u kombinaciji s waterway=stream-potok ili waterway=drain-odvod
Forest ditch.JPG
Linearne barijere ovisne o stranama
barrier retaining_wall Mf way.png Mf area.png potporni zid je konstrukcija koja zadržava tlo ili stijene od odronnjavanja na zgradu, strukturu ili površinu. .
  • desna strana je dno, lijeva je vrh. (Strane označavaju - na koju stranu je usmjeren put/way)
Retaining wall.png
barrier city_wall Mf way.png Mf area.png Gradske zidine sz tip utvrđenja koje se koristilo za odbranu gradova ili naselja od napadača. Od davnih do modernih vremena oni okružuju naselja. npr. zidine Jajca, Tvrđava u Doboju, Zidine u Kraljevoj Sujesci itd...
  • desna strana je dno, lijeva je vrh. (Strane označavaju - na koju stranu je usmjeren put/way). Ako su obje strane iste vidine onda dodajemo "two_sided=yes".(Strane označavaju - na koju stranu je usmjeren put/way).
2014 Bystrzyca Kłodzka, mury obronne 05.jpg
Barijere - primjena na tački
barrier bollard Mf node.png Mf way.png čvrsti (betonski ili metalni) stupac ili stupci u sredini puta, koji spriječava promet određenim vozilima. Barrier bollard osmarender.png Traffic bollard removable with key on a footway.jpg
barrier cycle_barrier Mf node.png Prepreke za bicikliste, obično savijene željezne šipke koje dozvoljavaju prolaz samo pješaka. Cycle barrier osmarender.png Bicycle barrier 2.JPG
barrier cattle_grid Mf node.png Šipke na površini ceste ili mosta, koji dozvoljavaju promet vozila, ali ne i životinja. Negdje se zove kao Texas Gate, čak i izvan Texasa
Cattle grid.jpg
barrier toll_booth Mf node.png Naplatne kućice - naplata cestarine Dartford Crossing Toll.jpg
Pristupne tačke
barrier entrance Mf node.png Ulaz - rupa u linearnoj barijeri koja nema neku konstrukciju koja ograničava ulaz. access=yes se podrazumjeva. Ograničenja su kao i put koji dolazi do ulaza, ako ga ima. Entrance through the wall - geograph.org.uk - 2143290.jpg
barrier gate Mf node.png vrata (kapija)- ulaz koji može biti otvoren ili zatvoren. Kombinirajte sa access=* gdje je primjereno. Barrier gate osmarender.png Gate-hindeloopen-westerdijk.jpg
barrier stile Mf node.png dopušta pješacima prelaz preko ograde, ali nema mehanizam za otvaranje kao kapija. KentStile.jpg
barrier sally_port Mf node.png A En:sally_port prolaz kroz devele ili gradske zidine, a ima dvoja vrata. Sallyport.jpg

Template uređujte ovdje: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Template:BS:Map_Features:barrier