Template:Hr:Map Features:barrier

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search

an unequal sign

This article is a translated version of the original article, but the content appears to be out of sync with the reference text in English. Please update this translation if possible.Help translate this into Croatian!

Barijere

Oznaka barijera uglavnom se odnosi na točke koje su na putevima, gdje je ograničeno kretenje preprekom. Također ovo se odnosi i na puteve (npr. ograde)koje su same po sebi prepreke.

Key Vrijednost Element Kometar Rendering Slika
Linearne barijere
barrier hedge Mf way.png Mf area.png Živica, red gustog grmlja, posađenog i obrezanog tako da stvara barijeru ili granicu neke površine. Daniel Fuchs.CC-BY-SA.Morus nigra.Hedge.jpg
barrier fence Mf way.png Mf area.png Ograda, konstrukcija napravljena tako da ograniči ili spriječi kretanje preko neke površine. Razlikuje se od zida po lakoći konstrucije. Barrier fence mapnik.png Fence.png
barrier wall Mf way.png Mf area.png Zid, konstrukcija napravljena tako da ograniči ili spriječi kretanje preko neke površine, napravljena od cigle, betona, kamena, gotovo uvijek sagrađena tako da se iza ne vidi. Dscf0590-800.jpg
barrier ditch Mf way.png Mf area.png rov, jarak ili usjek, obično da potokom ili vodom na dnu, koji se ne može lako preći, pogotovo especially pješice. Može biti u kombinaciji s waterway=stream-potok ili waterway=drain-odvod
Forest ditch.JPG
Linearne barijere ovisne o stranama
barrier retaining_wall Mf way.png Mf area.png potporni zid je konstrukcija koja zadržava tlo ili stijene da se ne odranja na zgradu, strukturu ili površinu. .
  • desna strana je dno, lijeva je vrh. (Strane označavaju - na koju stranu je usmjeren put/way)
Retaining wall.png
barrier city_wall Mf way.png Mf area.png Gradske zidine je utvrđenje koje se koristilo za obranu gradova ili naselja od napadača. Od davnih do modernih vremena oni okružuju naselja. npr. zidine Dubrovnika, Tvrđa u Osijeku, Zidine u Zadru itd...
  • desna strana je dno, lijeva je vrh. (Strane označavaju - na koju stranu je usmjeren put/way). Ako su obje strane iste vidine onda dodamo "two_sided=yes".(Strane označavaju - na koju stranu je usmjeren put/way).
2014 Bystrzyca Kłodzka, mury obronne 05.jpg
Barijere - primjena na točki
barrier bollard Mf node.png Mf way.png čvrsti (betonski ili metalni) stupac ili stupci u sredini puta, koji spriječava promet određenim vozilima. Barrier bollard osmarender.png Traffic bollard removable with key on a footway.jpg
barrier cycle_barrier Mf node.png Prepreke za bicikliste, obično savijene željezne šipke koje dozvoljavaju prolaz samo pješaka. Cycle barrier osmarender.png Bicycle barrier 2.JPG
barrier cattle_grid Mf node.png Šipke na površini ceste ili mosta, koji dozvoljavaju promet vozila, aili ne i životinja. Negdje se zove kao Texas Gate, čak i izvan Texasa
Cattle grid.jpg
barrier toll_booth Mf node.png Naplatne kućice - naplata cestarine Dartford Crossing Toll.jpg
Pristupne točke
barrier entrance Mf node.png Ulaz - rupa u linearnoj barijeri koja nema neku konstrukciju koja ograničava ulaz. access=yes se podrazumjeva. Ograničenja su kao i put koji dolazi do ulaza, ako ga ima. Entrance through the wall - geograph.org.uk - 2143290.jpg
barrier gate Mf node.png vrata (kapija)- ulaz koji može biti otvoren ili zatvoren. Kombinirajte sa access=* gdje je primjereno. Barrier gate osmarender.png Gate-hindeloopen-westerdijk.jpg
barrier stile Mf node.png dopušta pješacima prelaz preko ograde, ali nema mehanizam za otvaranje kao kapija. KentStile.jpg
barrier sally_port Mf node.png A En:sally_port prolaz kroz devele ili gradske zidine, a ima dvoja vrata. Sallyport.jpg

This table is a wiki template with a default description in English. Editable here.