Template:Sv:Map Features:barrier

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search

Barriär

Används för att beskriva barriärer och hinder. Se Barriers för mer information om användning.

Nyckel Värde Element Kommentar carto-Rendering Foto

Linjära barriärer

barrier cable_barrier way Also called guard cable. This is a road side or median barrier made of steel wire ropes mounted on weak posts. See also the more extensive wikipedia description.
5-wire-rope-barrier.jpg
barrier city_wall way area En fortifikation använd för att försvara en stad eller bosättning från potentiella fiender.
Från forntiden till vår tid, de används för att omsluta samhällen.
  • höger sida är botten, vänster sida är toppen. I det fall båda sidor har samma höjdläge lägg till "two_sided=yes".

Se även historic=city_gate.

City-wall-render-eg1.png
City wall avila.png
barrier ditch way En ränna, ett dike eller en ravin. Har ofta ett vattendrag i dess botten som inte är lätt att passera över, särskilt inte till fots.
Kan användas i kombination med waterway=stream eller waterway=drain
Barrier fence mapnik.png
Forest ditch.JPG
barrier fence way En fristående struktur skapad för att hindra eller förhindra rörelser över en gräns. Den kan vanligen åtskiljas från en mur genom sin enkla konstruktion.
Barrier fence mapnik.png
Anglerise.jpg
barrier guard_rail way Ett vägräcke. Höger sida är insidan, vänstersidan är utsidan.
Barrier fence mapnik.png
CrashBarrier.jpg
barrier handrail way Is designed to be grasped by the hand so as to provide stability or support.
Barrier fence mapnik.png
Geländer am Kulturhaus im Kinderdorf Dittrichshütte 2.JPG
barrier hedge way area En linje tätt placerade buskar, planterade och ansade för att skapa en barriär eller att markera gränsen till ett område.
Barrier hedge.png
Daniel Fuchs.CC-BY-SA.Morus nigra.Hedge.jpg
barrier retaining_wall way Stödmurar är till för att hålla jordmassor på plats. Höger sida är botten, vänster är toppen.
Barrier fence mapnik.png
Retaining wall.png
barrier wall way area En fristående mur skapad för att förhindra eller begränsa rörelserna över en gräns. Den kan vara gjord av tegelsten eller betongblock och är nästan alltid uppförd i en grå/blek nyans.
Barrier fence mapnik.png
Dscf0590-800.jpg

Access control on highways

barrier block node Ett stort, solitt, block som bara kan flytas med maskiner eller med mycket hårt arbete.
Typiskt stora saker gjorda av betong för att hindra större fordon.
Ibland används även naturstenar till samma sak.
Barrier.svg
Barrier roadblock.jpg
barrier border_control node Detta är kontrollpunkten vid en gräns mellan två länder. Pass och andra former av ID kan komma att kontrolleras.
EU Swiss border post.jpg
barrier bump_gate node See wikipedia:Bump gate. [1]
barrier bus_trap node See wikipedia:Bus trap.
Bussluse 05-04-06 02.jpg
barrier cattle_grid node Färist på vägen som låter människor och fordon passera men inte djur.
Barrier cattle grid-14.svg
Cattle grid.jpg
barrier cycle_barrier node Barriärer för cykeltrafik, ofta ett par stålstänger vinkelräta mot själva vägen där mellanrummen låter gående passera.
Cycle barrier-14.svg
473MS Mecklenbeck Bahn Umlaufsp.jpg
barrier debris node En övergiven väg är blockerad med något. På fotot är vägen bakom skräpet inte synlig eftersom det var en sluttande väg och fotot togs från toppen.
Barrier debris.jpg
barrier entrance node Ett hål i en linjär barriär utan något bestämt utseende som ger en viss möjlighet att passera.
access=yes är underförstådd.
Begränsningarna är desamma som för vägen som korsar den, utifall det finns någon.
Entrance.png
barrier full-height_turnstile node En fullhöjds spärr, likt dem till säkerhetsområden.
Full-height turnstile-14.svg
TR-a.JPG
barrier gate node (way) En port som kan öppnas eller stängas för att passera barriären.
Kombinera med access=* där det är lämpligt.
Barrier gate.svg
Gate-hindeloopen-westerdijk.jpg
barrier sliding_gate node Gates open sideways. Usually automatic

Combine with access=* where appropriate.

Sliding Gate.jpg
barrier hampshire_gate node A section of wire fence which can be removed temporarily.

Combine with access=* where appropriate.

Wire gate.jpg
barrier height_restrictor node Combine with maxheight=*.
Height-Restriction-Barrier.jpg
barrier horse_stile node En häststätta låter gående och hästar passera genom ett mellanrum i ett stängsel, men hindrar eller gör det svårt för motorcyklar och boskapsdjur att passera.
Horse stile on the Doncaster Greenway - geograph.org.uk - 502599.jpg
barrier kent_carriage_gap node En "Kent carriage gap" används av lokala myndigheter i Storbritannien för att blockera motoriserade fordon samtidigt som de flesta hästdragna vagnarna kan passera. [2]
barrier kissing_gate node En port som tillåter personer passera men inte boskapsdjur.
Kissing gate-14.svg
TL0452 stile.jpg
barrier lift_gate node En bom är en barriär som är till för att blockera fordonstrafik men kan passerasaccess through a controlled point.
Combine with access=* where appropriate.
Liftgate-7.svg
Lift gate.jpg
barrier motorcycle_barrier node Barriärer längs en gångväg som förhindrar att motorcyklar kör där.
Motorcycle barrier-14.svg
Motorcycle barrier.jpg
barrier sally_port node En sortiport används för att passage genom en massiv mur eller stadsmur, och är en typ av täckt port med två dörrar.
Sallyport.jpg
barrier spikes node Spikar på marken som hindrar icke-auktoriserad access. Kan även vara flyttbar som exempelvis efter att man betalt i ett garage.
20131208 Istanbul 078 (cropped).jpg
barrier stile node En stätta som låter gående passera en mur eller ett stängsel, men aldrig "öppna" barriären
(till skillnad från en port har en stätta endast ett fåtal eller inga rörliga delar).
Barrier stile-14.svg
KentStile.jpg
barrier sump_buster node A sump buster is a concrete slab or steel structure that prevents passing of two-tracked vehicles with less than a minimum track and ground clearance. (Typically stops normal cars.)
SumpBuster.jpg
barrier swing_gate node Liknande en lift gate men roteras åt sidan för att öppnas. Den är vanligen tillverkad av metallstänger (möjligen trä och andra material) och är avsedd att hindra bilar från att passera men kan vanligen passeras av gående och cyklister.
Liftgate-7.svg
Swing gate.jpg
barrier toll_booth node area En vägtull där avgift erläggs.
Toll booth.svg
Toll booth.jpg
barrier turnstile node Ett vändkors används för att låta en person åt gången passera. Använd denna för mindre vändkors såsom de i tunnelbanor och andra ställen.
Barrier.svg
Barrier drehkreuz.JPG
barrier wicket_gate node A wicket gate, or simply a wicket, is a pedestrian door or gate, particularly one built into a larger door or into a wall or fence.
Wicket gate.jpg
barrier yes node way area A barrier which nature cannot be determined; typically only used in mapping using aerial imagery. Should be replaced by a specific value.
Bing imagery showing buildings and barrier.png

Linear barriers or access control on highways (e.g. along or for blocking a path or road)

barrier bollard node way Solida pelare mitt i gatan för att förhindra passage av en del trafik.
Bollards To Spare, Langsett Road South, Oughtibridge - geograph.org.uk - 1239749.jpg
Barrier.svg
Bollard in residential area.jpg
barrier chain node way En kedja använd för att förhindra att motorfordon passerar.
Barrier fence mapnik.png
Barrier chain.jpg
barrier jersey_barrier node way Skyddsbarriär som består av tunga prefabricerade block som placerats ut för att skapa en barriär. Använd material=plastic eller material=concrete för att ange vilket material som barriären består av.
Road block.jpg
Jersey barriers.jpg
barrier kerb node way Kantstenar (för exempelvis en gångväg) är en barriär för fordon och rullstolar. Kantstenarnas höjd är viktig och med denna information kan passerbarheten för olika grupper bestämmas. Höjden av kantstenen taggas som height=*, om möjligt. Höger sida är botten, vänster sida överst.
Obrubnik.jpg
barrier log node way Använd denna när passagen är stängd av en trästock. Denna typ av barriär går ofta att sitta på. Barriären är knepig för cyklister men kan passeras genom att lyfta över cykeln.
Barrier.svg
Quer auf dem Wanderweg liegender Baumstamm.jpg
barrier rope node way En flexibel barriär tillverkad av fibrer, tvistad eller flätade för bättre styrka. Som en barriär är den ofta mer symbolisk än ett faktiskt fysiskt hinder som hindrar gående från att passera.
Black Red Gold Rope at German Bundestag in Berlin 2010.jpg
barrier tank_trap nodeway Static anti-tank obstacles that can take various forms, such as Czech hedgehog (barrier=tank_trap; tank_trap=czech_hedgehog).
Czech hedgehog.jpg
barrier Valfritt värde node way area Vanliga värden enligt Taginfo

This table is a wiki template with a default description in English. Editable here. Den till svenska översatta mallen kan redigeras här.