Template:Pl:Generic:Map Features:geological

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search

Geologia (Geological)

Używane do opisu geologicznego kształtu terenu.

Klucz Wartość Element Opis Rendering Zdjęcie
geological moraine węzeł obszar Morena to nagromadzona w lodzie kumulacja nieskonsolidowanych resztek lodowcowych (gleby i skały), które mogą wystąpić w obecnie zlodowaconych i wcześniej zlodowaconych regionach, takich jak obszary lodowca.
GornerGlacier.jpg
geological outcrop węzeł obszar Wychodnia jest miejscem w którym skała wychodzi na powierzchnie ziemi.
Buntsandstein.png
geological palaeontological_site węzeł obszar Miejsce paleontologiczne jest miejscem (lub grupa fizycznych miejsc), w którym szczątki dawnych form życia sa zachowane. Powierzchnia objęta studiowaniem form życia istniejących w czasach prehistorycznych, reprezentowanych przez skamieniałości roślin, zwierząt i innych organizmów badana zgodnie z zasadami paleontologii.
Giacimento paleontologico villaggio del pescatore duino.jpg
geological user defined węzeł obszar Wszystkie powszechnie używane wartości zgodnie z Taginfo

This table is a wiki template with a default description in English. Editable here.

Polskie tłumaczenie może być edytowane tutaj.

[Edit] [Purge] Template-info.svg Template documentation

Usage

See also