Template:Pl:Map Features:properties

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search

Właściwości

Używane do oznaczenia dodatkowej informacji o charakterze ogólnym dotyczącej innego elementu.

Klucz Wartości Element Opis Rendering Zdjęcie
area yes obszar Oznacza, że linia tworzy zamknięty obszar. Nie należy dodawać do obiektów domyślnie rysowanych na mapie jako obszary.
Mapnik area pedestrian.png
bridge yes / aqueduct / viaduct / cantilever / movable / covered / … linia Most. Użyj również layer=*. Wartość bridge=yes jest wartością domyślną. Można również użyć wartości aqueduct, viaduct itd.
Mapping-Features-Road-Bridge.png
Bridge-yes.jpg
charge amount węzeł linia obszar Used for specifying how much is charged for use/access to a facility. See toll=* or fee=*.
covered yes węzeł linia obszar Określa, czy dany obiekt jest przykryty przez inny lub znajduje się pod ziemią. Various, depending on the covered entity
Covered.jpg
crossing no / traffic_signals / uncontrolled / island / unmarked węzeł Do oznaczania typu i infrastruktury przejścia dla pieszych - np. świateł, wysepek.
Zebra-crossing sm.jpg
crossing:island yes / no węzeł linia Specifies whether a pedestrian crossing has a refuge island
Praha 10 ulice Ruska 10 prechod s ostruvkem.JPG
cutting yes / left / right linia Przekop przez wzniesienie (lub wkop drogi biegnącej poniżej poziomu terenu) na potrzeby ruchu samochodowego bądź kolejowego.
Road cut.jpg
disused yes węzeł linia obszar Obiekt, który jest przydatny do nawigacji, jednak jest nieużywany lub porzucony.
Closed down shop.jpg
drive_through yes / no węzeł obszar (przejechać) Określa, czy fast-food, bank, bankomat, apteka, skrzynka pocztowa są dostępne bez wychodzenia z pojazdu.
Drive-through ATM.jpg
drive_in yes / no węzeł obszar Określa czy kino jest drive-in (wjechać), czy restauracja oferuje usługi drive-in. Drive_in jest inny niż drive_through dla zmotoryzowanych.
Autokino gravenbruch.jpg
electrified contact_line / rail linia Indicates infrastructure to supply vehicles with electricity on rail tracks
Caténaire 1,5 kV 01.jpg
ele Number węzeł obszar Wysokość na poziomem morza mierzona w metrach.
Key-ele mapnik.png
embankment yes linia Nasyp, w celu poprowadzenia na nim ruchu samochodowego bądź kolejowego.
Mapping-Features-Road-Embankment.png
Embankment.jpg
end_date Date linia Data kiedy obiekt przestał istnieć.
est_width Number linia Szacunkowa szerokość w metrach.
Height demonstration diagram.png
fire_object:type poo / szo węzeł linia obszar Potentially dangerous and socially significant objects
fire_operator Name węzeł linia obszar Fire station, which serves the object
fire_rank 1bis / 2 to 5 węzeł linia obszar Rank fire, defined for a particular object
frequency Number węzeł linia obszar Frequency in Hz
Wave frequency.gif
inscription User Defined węzeł linia obszar The full text of inscriptions, which can be found on buildings, memorials and other objects.
Beneventum, Arch of Trajan (III) (4749426050).jpg
internet_access yes / wired / wlan / terminal / no węzeł obszar Określa czy obiekt jak budynek, sklep, restauracja, itp. oferuje dostęp do Internetu jako płatną usługę lub bezpłatną.
Internet-Sign.jpg
layer -5 to 5 linia Nr warstwy, na której znajduje się obiekt.
0: na powierzchni;
-1 i mniej: pod powierzchnią;
1 i więcej: nad powierzchnią (nie +1)
Washington layers.png
leaf_cycle evergreen / deciduous / semi_evergreen / semi_deciduous / mixed węzeł linia obszar Describes the phenology of leaves
Olga Wisinger-Florian - Falling Leaves.JPG
leaf_type broadleaved / needleleaved / mixed / leafless węzeł linia obszar Describes the type of leaves
Picea abies Nadelkissen.jpg
location underground / overground / underwater / roof / indoor węzeł linia obszar Location
Power to the People - geograph.org.uk - 560240.jpg
narrow yes linia Zwężenie szerokości jezdni, ścieżki, kanału.
Narrow-sign.jpg
nudism yes / obligatory / no / customary / permissive węzeł obszar Indicates if the described object provides the possibility of nudism
CapdAgde crop.jpg
opening_hours 24/7 or mo md hh:mm-hh:mm. (read described syntax) węzeł linia obszar Godziny otwarcia.
Neon Internet Cafe open 24 hours.jpg
operator User Defined węzeł linia obszar Wskazuje do jakiej korporacji/firmy należy obiekt.
produce User Defined węzeł obszar relacja Describes a feature's agricultural output produced though a natural process of growing or breeding.
La Boqueria.JPG
start_date Date węzeł linia obszar relacja Data kiedy obiekt został utworzony.
Zero kilometre mark in Paris, 23 June 2013.jpg
service_times see opening_hours węzeł obszar Times of service of a given feature e.g. church service
St Andrew's Church (Kowloon) Service times 2012.jpg
tactile_paving yes /no węzeł linia obszar Wyżłobienia w podłożu, ułatwiające poruszanie się niewidomym.
Tactile paving.jpg
tidal yes obszar Area is flooded by the tide
Onehunga Shoreline For Reclamation.jpg
tunnel yes linia Tunel. Użyj również layer=*.
Mapping-Features-Road-Tunnel.png
Tunnel.jpg
toilets:wheelchair yes / no węzeł obszar States if a location has a wheelchair accessible toilet or not.
Lazienka-niepelnosprawnych-dworzec-warszawa-wschodnia.jpg
wheelchair yes / no / limited węzeł linia obszar Dostępność dla wózków inwalidzkich.
Standard rollstuhl.jpg
width Number linia Szerokość drogi w metrach.
Height demonstration diagram.png
wood coniferous / deciduous / mixed węzeł obszar Określa rodzaj drzew w landuse=forest i natural=wood - iglaste / liściaste / mieszane.
Diqing, Yunnan, China.jpg
Polskie tłumaczenie może być edytowane tutaj.
[Edit] [Purge] Template-info.svg Template documentation

Usage

Wszystkie parametry są opcjonalne. Domyślnie tekst jest w języku angielskim.
Angielscy edytorzy zapisują komentarze w samym szablonie (unikając podwójnej edycji).
Inne języki są tłumaczone w argumentach szablonu, a nie w samym szablonie.

== section header ==
|name=        (section header line)
|description= (displayed before and/or after the table; optional)

== One key/value row ==
|healthcare:key=   |hospital:value=   |hospital:desc=   |hospital:render=   |hospital:photo=