Pl:Key:toilets

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search
Public-images-osm logo.svg toilets
(toalety)
Amenity toilets.svg
Opis
Wskazuje, czy obiekt ma toaletę. Show/edit corresponding data item.
Grupa: Adnotacje
Używane do tych elementów
może być przyporządkowany do punktunie może być przyporządkowany do liniimoże być przyporządkowany do obszaru (i relacji multipolygon)nie może być przyporządkowany do relacji (z wyjątkiem relacji multipolygon)
Status: w użyciu

toilets=* – służy do określenia, czy obiekt ma toaletę.

Nawet jeśli standardowo wydaje się, że obiekt ma toaletę, dodanie tego tagu jest użyteczne. Na przykład nie każda restauracja, w każdym kraju, będzie miała toaletę.
Istnieje kilka dodatkowych tagów, które mogą być istotne do opisania samej toalety:

  • Czy toaleta jest odpowiednia dla osób na wózkach inwalidzkich. Stosujemy dodatkowo tag toilets:wheelchair=yes/no/limited.
  • Czy toaleta jest odpowiednia do neutralnego płciowo użytkowania. Stosujemy dodatkowo tag toilets:unisex=yes/no.

Istnieje również możliwość oznaczenia toalety dostępnej dla wszystkich jako osobnego obiektu.
Umieszczamy wtedy węzeł węzeł centralnie w miejscu, w którym znajdują się toaleta i oznaczamy ją amenity=toilets.

Tag toilets:access=yes może być użyty do wskazania, że toaleta jest dostępna dla wszystkich, a tag toilets:access=customers może być użyty do wskazania, że dostęp jest ograniczony tylko dla klientów obiektu.

Dodatkowe tagi

Zobacz też