Pl:Key:toilets

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search
Public-images-osm logo.svg toilets
(toalety)
Amenity toilets.svg
Opis
Wskazuje, czy obiekt ma toaletę. Edit or translate this description.
Grupa: Adnotacje
Używane do tych elementów
może być przyporządkowany do punktunie może być przyporządkowany do liniimoże być przyporządkowany do obszarunie może być przyporządkowany do relacji
Status: w użyciu

toilets=* – służy do określenia, czy obiekt ma toaletę.

Nawet jeśli standardowo wydaje się, że obiekt ma toaletę, dodanie tego tagu jest użyteczne. Na przykład nie każda restauracja, w każdym kraju, będzie miała toaletę.
Istnieje kilka dodatkowych tagów, które mogą być istotne do opisania samej toalety:

  • Czy toaleta jest odpowiednia dla osób na wózkach inwalidzkich. Stosujemy dodatkowo tag toilets:wheelchair=yes/no/limited.
  • Czy toaleta jest odpowiednia do neutralnego płciowo użytkowania. Stosujemy dodatkowo tag toilets:unisex=yes/no.

Istnieje również możliwość oznaczenia toalety dostępnej dla wszystkich jako osobnego obiektu.
Umieszczamy wtedy węzeł węzeł centralnie w miejscu, w którym znajdują się toaleta i oznaczamy ją amenity=toilets.

Tag toilets:access=yes może być użyty do wskazania, że toaleta jest dostępna dla wszystkich, a tag toilets:access=customers może być użyty do wskazania, że dostęp jest ograniczony tylko dla klientów obiektu.

Dodatkowe tagi

Zobacz też