Pl:Key:hazard

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search
Public-images-osm logo.svg hazard
DIN 4844-2 Warnung vor einer Gefahrenstelle D-W000.svg
Opis
Zagrożenie lub niebezpieczeństwo. Show/edit corresponding data item.
Grupa: zagrożenia
Używane na tych elementach
może być przyporządkowany do punktumoże być przyporządkowany do liniimoże być przyporządkowany do obszaru (i relacji multipolygon)nie może być przyporządkowany do relacji (z wyjątkiem relacji multipolygon)
Udokumentowane wartości: 48
Przydatne kombinacje
Status: zatwierdzonyPage for proposal

Tag hazard=* definiuje potencjalne źródła zagrożenia dla zdrowia, życia i mienia człowieka. Zagrożenia mogą być pochodzenia naturalnego, lub powstać w wyniku działalności człowieka.
Lista znaków drogowych w Polsce.

Wartości

Przykłady tagowania zagrożenia

Niebezpieczne obszary

W tabeli wymienione są wartości hazard=* dodawane do boundary=hazard obejmującego swoim zasięgiem zagrożenie.

LOADING TAG LIST... (If you do not see this tag list, you need to enable JavaScript)
Ta tabela jest generowana automatycznie. Zobacz Template:Taglist, aby uzyskać dokumentację na jej temat.

Znaki wskazujące na wybrane zagrożenie

Poniższe wartości hazard=* służą do oznaczania zagrożeń wynikających z informacji zawartej na znakach drogowych.

LOADING TAG LIST... (If you do not see this tag list, you need to enable JavaScript)
Ta tabela jest generowana automatycznie. Zobacz Template:Taglist, aby uzyskać dokumentację na jej temat.

Zagrożenia związane z wodą

LOADING TAG LIST... (If you do not see this tag list, you need to enable JavaScript)
Ta tabela jest generowana automatycznie. Zobacz Template:Taglist, aby uzyskać dokumentację na jej temat.

Zobacz też:

Wskazówki tagowania

Tag hazard=* jest przeznaczony do oznaczania trwałych zagrożeń, które są wyraźnie oznaczone w terenie przez stosowne oznakowanie, lub wynikają z wiarygodnych aktów prawnych. Zgodnie z zasadami społeczności OSM, mapujący powinni oznaczać tylko te zagrożenia, które są stałe w czasie i miejscu.

Oznakowanie drogowe

Istnieje kilka sposobów mapowania informacji przekazywanej przez znaki drogowe:

  • umieść węzeł przy drodze i oznacz tagiem traffic_sign=hazard a następnie dodaj właściwy hazard=*.
  • w miejscu, gdzie ustawiony jest znak, należy umieść węzeł w linii opisującej drogę z tagiem traffic_sign=hazard + hazard=*. Jeśli mapującemu znany jest znak zagrożenia, może dodatkowo dodać traffic_sign=* wraz z właściwym identyfikatorem znaku zagrożenia.
  • w przypadku ostrych niebezpiecznych zakrętów dodaj tag hazard=curve do części drogi linia na której występuje to zagrożenie. To zagrożenie powinno zostać dodane tylko dla oznakowanych odcinków dróg od znaku początku do znaku końca zagrożenia.
  • kombinacje wynikające z powyższych ustaleń, gdzie konkretny znak jak i rzeczywiste zagrożenie są dodawane do tagów drogi.

Weryfikacja zagrożenia

Podobnie jak w przypadku innych obiektów znajdujących się w bazie żadnych OSM, największym problemem jest weryfikowalność informacji. Osoby podejmujące się mapowania nie powinny oznaczać obiektów stanowiących subiektywne zagrożenie, którego nie mogą potwierdzić inni mapujący. Przykładowe sposoby weryfikacji zagrożeń obejmują:

  • zagrożenie dla kierowców i pieszych wynikające z oznakowania, w tym oficjalnych znaków drogowych.
  • zagrożenie dla zdrowia i bezpieczeństwa sygnalizowane przez obecność ogrodzenia lub inne bariery z wywieszonymi znakami.
  • ustalony przez wiarygodne i miarodajne źródła obszar niebezpieczny np. mapy rządowe, lub system GIS.

Dodatkowe tagi

Zobacz też