Pl:Key:toll

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search
Public-images-osm logo.svg toll
(myto)
Znak B-32f.svg
Opis
Miejsce pobierania opłaty drogowej. Edit or translate this description.
Grupa: Drogi
Używane do tych elementów
nie może być przyporządkowany do punktumoże być przyporządkowany do liniinie może być przyporządkowany do obszarunie może być przyporządkowany do relacji
Przydatne kombinacje
Status: w użyciu

toll=* – służy do oznaczania lokalizacji pobierania myta.

Użycie

Używamy tagu toll=*, aby wskazać, że opłata drogowa jest pobierana za przejazd przez dany odcinek drogi, most lub tunel. Jeżeli dotyczy to tylko niektórych klas pojazdów, wówczas można oznaczyć za pomocą tagów toll:hgv=yes lub toll:bicycle=no

Tylko odcinek drogi, z którego nie ma "ucieczki", z wyjątkiem zawracania, powinien być oznaczony jako toll. Zarządca drogi może utrzymać wjazd na niektóre odcinki drogi, jako wolny od opłaty, ale może pobrać opłatę przy przejeździe przez pewien punkt.
W takim przypadku, tylko obszar wokół wspomnianego punktu powinny być oznaczony jako toll=*.

  • W przypadku, gdy większość ruchu drogowego jest zobowiązana do uiszczenia opłaty, używamy tagu toll=yes i oddzielnie oznaczamy inne klasy pojazdów, jako wyjątki, od których nie są pobierane opłaty. Na przykład toll=yes i toll:bicycle=no
  • Gdy, ogólnie, nie są pobierane opłaty drogowe od pojazdów, wtedy używamy toll=no wraz z oznaczeniem dla klas, za które opłaty są pobierane. Na przykład: toll=no, toll:hgv=yes
  • toll=snowmobile – Za przejazd pojazdu ze skuterem śnieżnym, w okresie zimowym, może trzeba zapłacić (rocznie) opłatę do zarządcy. W okresie letnim, dla tego samego pojazdu/drogi, przejazd jest ogólnodostępny i bez dodatkowych opłat.
  • Dla zaznaczenia pasów ruchu dostępnych bez opłat dla danego typu pojazdów. Na przykład toll=yes i toll:bicycle=no.

Używamy barrier=toll_booth do oznaczenia rzeczywistej budki, gdzie opłaty drogowe są pobierane.

Zobacz też

  • fee=* – pobieranie opłaty za usługę lub dostęp
  • barrier=toll_booth – budka pobierania opłat drogowych