Pl:Key:toll

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search
Public-images-osm logo.svg toll
(myto)
Znak B-32f.svg
Opis
Miejsce pobierania opłaty drogowej. Show/edit corresponding data item.
Grupa: Drogi
Używane do tych elementów
nie może być przyporządkowany do punktumoże być przyporządkowany do liniinie może być przyporządkowany do obszarunie może być przyporządkowany do relacji (z wyjątkiem relacji multipolygon)
Wymagane znaczniki
Przydatne kombinacje
Zobacz też
Status: w użyciu

toll=* – służy do oznaczania lokalizacji pobierania  myta.

Użycie

Używamy tagu toll=yes, aby wskazać, że opłata drogowa jest pobierana za przejazd przez dany odcinek drogi, most lub tunel. Jeżeli dotyczy to tylko niektórych klas pojazdów, wówczas można oznaczyć za pomocą tagów stosowanych przy kluczu access=* - np. toll:hgv=yes lub toll:bicycle=no.

Tylko odcinek drogi, z którego nie ma "ucieczki", z wyjątkiem zawracania, powinien być oznaczony jako toll. Zarządca drogi może utrzymać wjazd na niektóre odcinki drogi, jako wolny od opłaty, ale może pobrać opłatę przy przejeździe przez pewien punkt.
W takim przypadku, tylko obszar wokół wspomnianego punktu powinny być oznaczony jako toll=*.

  • W przypadku, gdy większość ruchu drogowego jest zobowiązana do uiszczenia opłaty, używamy tagu toll=yes i oddzielnie oznaczamy inne klasy pojazdów, jako wyjątki, od których nie są pobierane opłaty. Na przykład toll=yes i toll:bicycle=no
  • Gdy, ogólnie, nie są pobierane opłaty drogowe od pojazdów, wtedy używamy toll=no wraz z oznaczeniem dla klas, za które opłaty są pobierane. Na przykład: toll=no, toll:hgv=yes
  • toll=snowmobile – Za przejazd pojazdu ze skuterem śnieżnym, w okresie zimowym, może trzeba zapłacić (rocznie) opłatę do zarządcy. W okresie letnim, dla tego samego pojazdu/drogi, przejazd jest ogólnodostępny i bez dodatkowych opłat.

Używamy barrier=toll_booth do oznaczenia dokładnej lokalizacji budki, gdzie opłaty drogowe są pobierane.

Zobacz też

  • barrier=toll_booth – budka pobierania opłat drogowych;
  • charge=* – wysokość pobieranej opłaty;
  • fee=* – pobieranie opłaty za usługę lub dostęp;
  • payment:*=* – akceptowane formy płatności.