Pl:Key:width

From OpenStreetMap Wiki
(Redirected from Pl:Key:est width)
Jump to navigation Jump to search
Public-images-osm logo.svg width
Height demonstration diagram.png
Opis
Opisuje szerokość obiektu. Show/edit corresponding data item.
Grupa: Jednostki
Używane na tych elementach
może być przyporządkowany do punktumoże być przyporządkowany do liniimoże być przyporządkowany do obszaru (i relacji multipolygon)nie może być przyporządkowany do relacji (z wyjątkiem relacji multipolygon)
Przydatne kombinacje
Status: w rzeczywistościPage for proposal

width=* - służy do oznaczenia szerokości obiektu.

Opis

Tag width=* opisuje rzeczywistą szerokość drogi lub innego obiektu. Wartości są interpretowane domyślnie w metrów. Jeśli szerokość powinna być określona w innym jednostkach, jednostka może zostać dodana na końcu wartości, oddzielona spacją (patrz przykłady). Wartość ta powinna zawsze używać kropki (.) jako separatora dziesiętnego.

Źródło informacji o szerokości może być określone przez source:width=*.

Przykłady

Szerokość Tag Uwaga
Dwa metry width=2 Alternatywnie width=2 m mógłby być użyty.
0.6 mil width=0.6 mi Proszę zwrócić uwagę na kropkę jako separatora dziesiętnego!
16 stóp i 3 cale width=16'3" Użyj znaku apostrof (') po wartości stóp i cudzysłowu (") po wartości cali. Odstępy nie są niedozwolone.

Powszechne błędy

Prawne ograniczenia szerokości

Nie należy mylić określenia faktycznej szerokości ze określeniem (ograniczenie prawne) maksymalnej, dopuszczalnej, szerokości pojazdów poprzez maxwidth=*.

Wartości opisowe

Nie jest poprawnie tagowanie, jak na przykład width=narrow lub podobnie. Zobacz zatem tę propozycję.

Wartości szacunkowe

Jeśli szerokość nie może być dokładnie określona lub jest szacunkowa, używamy wtedy tagu est_width=*.

Nieprawidłowe wartości

Często wartości same w sobie nie są poprawnie określone. Poniższa tabela zawiera przykłady nieprawidłowego tagowania i ich prawidłowym zapisie.

Nieprawidłowo Wyjaśnienie Prawidłowo
width=2km Brakuje przestrzeni pomiędzy wartością a jednostką. width=2 km
width=0,6 Przecinek jest używany niewłaściwie jako separator dziesiętny. width=0.6
width=12' 6" Nie powinno być odstępu między stopami a calami. width=12'6"

Zobacz też