Sq:Beginners Guide 1.1

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search

Mbledhja e të dhënave

Ka një shumëllojshmëri të formave të mbledhjes së të dhënave për OSM:

  1. GPS - Kjo është aktualisht mënyra më e zakonshme e mbledhjes së të dhënave për OSM, dhe shpesh më e preferuar ose edhe esenciale për mbledhjen e gjeometris fillestare të rrugëve,ose objekteve të tjera. Nëse doni të shtoni një zonë tjetër bosh dhe nuk keni një GPS, ato janë ndonjëherë në dispozicion për kredi, ose ju mund të krijoni harta nga të dhënat e përdoruesve të tjerë.
  2. Njohuritë lokale - Ndoshta burim më i mirë i të dhënave është në qoftë se ju thjesht ndodh në atë zonë që e di shumë mirë dhe kështu për shembull emrat e rrugëve, cilat dyqane ose ndërtesa ka, rregullat e trafikut lokal dhe kufizimet, ose diqka tjetër që ju mund të dëshironi të shtoni në OpenStreetMap. Nëse shtrirja bazë rruga është tashmë e pranishme, ju shpesh nuk keni nevojë për ndonjë pajisje tjetër teknike dhe mund të filloni menjëherë.
  3. Yahoo! Imagery, Landsat and NPE maps janë në dispozicion për OSM për nxjerrjen e të dhënave nga ato. Saktësia është e rëndësishme. Këto burime shtesë janë në masë të madhe për OSM, por të dhëna nuk mund të ndërtohet në këto burime vetëm.
  4. Fotografitë juaja ose harta - Sigurohuni që këto janë krejtësisht të lira për tu kopjuar dhe për tu përdorur në OSM. Shumica e të dhënave nuk janë aq të lira siq ju mendoni.
  5. Të dhënat mund të mblidhen që tashmë kërkon që njerëzit duhet ti kthejnë ato në një hartë. Një shembull i kësaj është projekt bashkëpunues i hartës për Korenë.
  6. Duke parë gabimet në një hartë dhe fiksimin e tyre - bugs hartat janë mbledhur për shembull nga skobbler's osmbugs.

Për të gjitha burimet e mësipërme, saktësia ndryshon! Kjo faqe në Saktësia diskuton disa gabime të zakonshme të bëra kur të dhënat që keni marrë ju çorienton juve, dhe pse ju nuk duhet gjithmonë të redaktoni të dhënat që duken "të gabuara".

Çfarë të dhënash për të shtuar

Ka shumë të dhëna që mund të mblidhen dhe të vihet në OSM: Nga gjërat të përbashkëta, të tilla si e drejtë "emrat e rrugëve" poshtë për detaje të mirë e cila përfshin gjëra të tilla si parqe, postare, gardhe etj. Njerëz të ndryshëm që gjejnë gjëra të ndryshme më të rëndësishme, ndikuar zakonisht nga metoda e tyre kryesore e transportit. Nëse ju mendoni që ajo ndihmon njerëzit të gjejnë rrugën e tyre, atëherë futeni në hartë! Një përzgjedhje e bukur e disa nga karakteristikat më të planifikuara dhe mënyra për të përshkruar ato në OSM mund të gjendet në këtë map features faqe. Por mos harroni se ju nuk jeni të kufizuar në atë që është shënuar aty, kështu që të jeni kreativ dhe kirjoni hartën për çfarë është e rëndësishme për ju!

Krijuesit e hartave zakonisht fokusohen në detaje, por të fillojë me bazat. Kështu rrjeti kryesor rrugor ka tendencë të jetë një pikënisje e mirë, dhe gjëra të vogël të tilla si pjesa për këmbësor. Përsëri kjo ndryshon shumë për njerëz të ndryshëm kështu që nuk është "një mënyrë" se si ajo duhet të bëhet.