Sq:Beginners Guide 1.4.2

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search

Ndarkoni ndryshimet e juaja në OSM

Potlatch editori do të ngarkon në server si ju të bëni ndryshime -ose- kur ju ruani, në varësi se si ju përgjigjët pyetjes së parë, kur ju keni filluar me Potlatch. Nëse jeni duke përdorur një program offline, siq është JOSM, ju do të duhet të sinkronizoj ndryshimet tuaja me serverin para se të hyjë në fuqi:

  1. Re-download zonën e ju e keni edituar. Kjo kontrollon se zona që ju keni qenë duke punuar nuk është ndryshuar nga dikush tjetër në atë kohë që ju keni qenë duke edituar.
  2. Nëse ka konflikte, krahasoni konfliktet dhe zgjedhe se cila mendoni se është e saktë. Konfliktet mund të shihen në anë seksionin bar, mund ta hapni me alt-c. Ju duhet të informoheni kur konfliktet ndodhin.
  3. Ngarkoni ndryshimet tuaja.

  • Q: Sa shpesh duhet të ngarkoj?
  • A: Nëse dikush tjetër është duke edituar në të njejtën zonë atëherë është e mirë që të ngarkoni shpesh.