Sq:Beginners Guide 1.3.3

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search

JOSM

JOSM është një Java editor i bazuar për harta.