Sq:JOSM

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search


JOSM është " Java Editor i OpenStreetMap", një desktop aplikacion i zhvilluar fillimisht nga Immanuel Scholz dhe momentalisht i mirmbajtur nga Dirk Stöcker. Web faqja e tij gjendet në http://josm.openstreetmap.de/ . JU mundë ta shkarkoni JOSM nga aty, ose të klikoni këtu...


Download josm-tested button.png
josm-tested.jar është verzioni stabël i JOSM
josm-latest.jar është verzioni i fundit i zhvilluar
java web-start vegëza për ta startuar prej këtu
josm-setup.exe Intaluesi për Windows
pamje nga JOSM, që tregojn pamje ajrore nga Yahoo imagery përmes WMSPlugin

Ka edhe editor tjerë për OpenStreetMap data, siç janë editori në linjë Potlatch ose Merkaartor. JOSM është editor që ofron shumë mundësi me një interfejs që mund të duket kompleks në shikim të parë. Ai kërkon pak munim gjat instalimit dhe konfigurimit për ti futur në punë disa mundesi të plluginsave(shtesave) (posaqërisht Yahoo imagery).Shiko në comparison of editors nëse nuk jeni të sigurt cilin editor me zgjedhë.

SQ:JOSM/Guide Udhëzues që ju ndihmon për te filluar, duke shkarkuar disa të dhëna, editime bazike dhe editime të avancuara. Është e preferuar që fillestarët të lexojn udhëzuesin prej fillimit. Ky është udhërrëfyes përshkrues që ofron një prezentim të thjesht. Disa detaje janë lënë jasht me qëllim.
JOSM Help Ky manual i ndihmës duhet të ofroj spjegime më të gjëra dhe të thella për qdo mundësi te JOSM. Gjithëashtu mund të qaseni duke e shtypur tastin F1 në aplikacion.
Video Tutorialet

Disa video të JOSM si pjes e serive të videove të Steve Coast ([1])

Seri e disa tutorialeve të shkurt të JOSM nga Russell Nelson: