Sq:Beginners' guide

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search
Faqja kryesore Ndihmë (en) Informacione Shiko hartën Bashkëpuno (en) Editorët (en) Fjalorth Guida e fillestarëve


OpenStreetMap është si Wikipedia për hartat. Për të marrur një vështrim të shpejtë, shiko këtë video-hyrje ose lexo më tej. Ti mundesh të shikosh edhe tek faqja kryesore.


Hyrje   Mblidh të dhënat   Ngarko të dhënat   Vizato hartën   Emërto të dhënat   Përdor hartën    


OpenStreetMap (OSM) ndjek një koncept të ngjashëm me Wikipedia, por për harta dhe fakte të tjera gjeografike (pavarësisht nga emri i saj, ajo nuk është në asnjë mënyrë e kufizuar vetëm për rrugët). Njerëz, si ju dhe unë, kanë mbledhur të dhëna në të gjithë globin nga një shumëllojshmëri e burimeve, të tilla si regjistrimet nga paisjet e GPS, nga imazhet satelitore të lira, ose thjesht nga një zonë e njohur shumë mirë për arsye se ata jetojnë aty. Ky informacion pastaj ngarkohet në OpenStreetMap tek baza e të dhënave qëndrore prej ku mund të modifikohet më tej, korrigjuar dhe pasuruar nga kushdo, nga faktet e reja apo përmisimin e gabimeve në lidhje me zonën.

Çdokush lirisht mund të shkarkojë dhe përdor informacionin e plotë për çfarëdo qëllimi, që si bazë ka një "open source license".

Projekti ka filluar, sepse hartat që ju mendoni se janë të lira në të vërtetë kanë kufizime ligjore ose teknike në përdorimin e tyre, që pengojnë njerëzit nga përdorimi i tyre në mënyrën krijuese, prodhuese, apo të papritura. Për të nxitur këto përdorime krijuese dhe të papritura, OpenStreetMap gjithashtu nuk kufizon llojin e informacionit që njerëzit mund të shtojnë në bazën e të dhënave, për aq kohë sa ai faktikisht është i saktë, i verifikueshëm dhe nuk ka shkelje të së drejtës së autorit nga dikush tjetër.

Për të shtuar të dhëna për OSM, ju duhet të regjistroheni me një emër identifikues në OSM këtu. Nëse ju dëshironi të redaktoni këtë wiki dokument, ju mund të regjistroheni këtu në fillim; këto janë dy hyrje të veçanta.

Pesë hapa për të shtuar informacione në OpenStreetMap

  1. Mblidh të dhënat
  2. Ngarko të dhënat
  3. Vizato hartën
  4. Emërto të dhënat
  5. Përdor hartën


Mblidh të dhënatNgarko të dhënatVizato hartënEmërto të dhënatPërdor hartënFirst Page2.PNG
About this image