Vi:Beginners' guide

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search
Trợ giúp(en) Giới thiệu về OpenStreetMap(en) Xem bản đồ(en) Cách đóng góp Hướng dẫn bắt đầu Đóng góp dữ liệu bản đồ(en) Trình vẽ

Hướng dẫn bắt đầu này chỉ cách bổ sung dữ liệu vào OpenStreetMap. Bạn có thể chọn một bản dịch khác trong danh sách ở đầu trang này.

Bạn sẽ cần một máy tính kết nối với mạng Internet và dành một chút thời gian để thu thập thông tin và nhập nó vào dự án. Bạn có thể sử dụng một thiết bị GPS và cáp kết nối để thu thập thông tin rất chính xác. Tuy nhiên, ngày nay có không ảnh đầy đủ (nhưng đôi khi lỗi thời) nên không nhất thiết phải sử dụng thiết bị GPS như về trước.

Bạn đang vội vang?

Nếu bạn muốn sửa đổi một cách càng nhanh càng tốt, hãy mở https://www.openstreetmap.org/, phóng to một khu vực nhỏ, và bấm nút "Sửa đổi". (Trước tiên bạn phải mở tài khoản miễn phí.) Trình vẽ mặc định iD có một chế độ hướng dẫn tương tác về các điều cơ bản. Bạn lúc nào có thể bấm nút "Trợ giúp" để truy cập thông tin này.

Sau khi bạn đã tìm hiểu đầy đủ về bước này, hãy quay về đây để tìm hiểu thêm chi tiết.

Chuyển hướng trong hướng dẫn này

  • Chuyển tới lui dùng bảng mục lục bên phải.
  • Sử dụng phần "Bước sau" hoặc hộp bên phải. Trang hiện tại được in đậm trong bảng mục lục.
  • Bạn có thể bỏ qua các phần "Xem thêm"; các phần này chỉ cho biết những nơi khác để tìm hiểu thêm.
  • Bạn không cần vội vàng; nếu còn thắc mắc, hãy thoải mái quay về hướng dẫn này.

Hướng dẫn khác

Bước sau