Bg:Beginners' guide

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search
  • Това е ръководство за начинаещи, което ще Ви въведе в OSM.
  • В това ръководство се предполага, че вече сте регистрирани в OSM (тук), така и в тази wiki. (Това са две различни регистрации).
  • Отговори на въпроси за по-напреднали и FAQs(Често задавани въпроси) могат да бъдат намерени в тази wiki, като много полезна информация има и тук. Допълнителна помощ от общността може да бъде намерена на различни места.
  • Това е само начално ръководство и е JOSM ориентирано. Следвайте тези основни стъпки за да вземете своето първо участие в направата на OSM карта.

Ръководство за начинаещи

5-те стъпки за направа на карта

  1. Събиране на данни
  2. Качване на данни
  3. Генериране/Редактиране на OSM данни
  4. Наименоване на данни и добавяне на детайли
  5. Рендване на карти!
Събиране на данниКачване на данниГенериране/Редактиране на OSM данниНаименоване на данни и добавяне на детайлиРендване на карти!BgFirst Page2.PNG
About this image