Nn:Beginners' guide

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search
Nuvola web pen.svg
Beginners' Guide


Denne Handboka for nybrjarar vil syne deg korleis du legg til data til OpenStreetMap. Læreprogram er tilgjengelege på mange språk som du kan velje i boksen øvst på denne sida..

Du vil trenge ein datamaskin kopla til Internett og litt tid til å samle inn informasjon og leggje det inn. Ei GPS-eining og ein tilkoplingskabel er valfritt, men vil vere naudsynt om du ønskjer å samle inn data på den måten. På grunn av dei gode flyfotografia som er tilgjengelege i redigeringsprogrammet no for tida, vil ein GPS vere mindre viktig enn i startfasen av prosjektet.

Denne handboka er delt inn i fem steg:

Etter dette læreprogrammet vil du ha lagt til ein liten del av ny og unik data til OpenStreetMap som vil bli tilgjengeleg for millionar av folk over heile verda for alltid, og gratis. Nokre folk gjer berre nokre få små justeringar eller tillegg til kartet. Kanskje dei rettar på gatenamn, eller legg til eit interessepunkt for så å gå vidare; andre vert profilerte bidragsytarar og legg til tusenvis av funksjonar over ein lengre periode. Same kva du vel å gjere, takk for at du gjer OpenStreetMap så mykje betre!

Det er eit panel på Høgre sida av alle sidene i læreprogrammet. Sida du er på vil stå med tjukk tekst og du kan gå til alle dei andre sidene ved å klikke på det relevante side-namnet. Nedst på kvar side er det ein "neste"- og "førre"-knapp, for å hjelpe deg med å gå gjennom læresprogrammet side for side.


Neste