Sq:About

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search
Faqja kryesore Ndihmë (en) Informacione Shiko hartën Bashkëpuno (en) Editorët (en) Fjalorth Guida e fillestarëve

OpenStreetMap është harta e lirë dhe e editueshme e të gjithë botës e cila është ndërtuar nga vullnetarët nga fillimi dhe është publikuar me licensë të përmbajtjes së lirë.

Licensa e OpenStreetMap lejon akses të lirë (ose pothuajse) në imazhet e hartës dhe në të gjithë të dhënat bazë të hartës. Projekti synon të promovojë përdorime të reja dhe interesante të këtyre të dhënave.

Harta

Navigimi në hartën tonë është i lehtë. Hidhni një shikim përreth dhe shikoni çfarë mendoni për mbulimin dhe detajet. Përgjatë viteve ne kemi pasur progres spektakular, duke arritur të shënjojmë shtim të shumë objekteve në hartë. Individët, qeveritë dhe kompanitë e reklamave filluan t'i vinin në përdorim këto të dhëna, dhe në shumë shtete, për shumë përdorime, OpenStreetMap është alternativë kundrejt shumë ofruesish të hartave. Megjithatë harta nuk është e përfunduar akoma. Bota është një vend i madh. Si duket lagjja juaj në OSM?


Mapping

Së shpejti do të vendosen informacione të tjera mbi wiki-projektin!