Sq:Beginners Guide 1.4.1

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search

Shtoni Etiketimet

seksionet e më parshme ju mësuat rreth OpenStreetMap's geo elementeve. Është koha që të mësoni pak për OpenStreetMap's tagging skemën. Skema themelore për etiketim mund të gjenden në Tagging. Shumë nga shembujt në Map Features faqen, veçanërisht ato në lidhje me rrugët , janë specifike për U.K. Përdoruesit nga vende të tjera do të duan të shikojnë në Tagging për udhëzime në zbatimin e skemën etiketimit në vendin e tyre.

Llojet,tipet e Geoobjects

OpenStreetMap's skema etiketimika 3 lloje të të dhënave që mund të jenë të etiketuar:

 • Nyje: Vetëm një nyje / pikë përdoret për të shënuar një pikë të veçantë në hartë. Për shembull:
 • Linear: Drejtimi përdoret për të shënuar një send të caktuar lineare në hartë. Për shembull:
 • Zonë:Një mënyrë e mbyllur për të shënuar një fushë të veçantë në hartë. Për shembull:
  • Një liqen mund të jetë i shënuar duke përdorur një zonë të etiketuar me natyrore=ujë.
  • A qytet mund të jenë të shënuar duke përdorur një zonë të etiketuar si vend=qytet.

Tipet e etiketimit

Ka shumë etiketime, por ato të gjitha shërbejnë për qëllime të ndryshme. Ka 4 lloje të ndryshme të etiketave që shpesh përdoren.

 • Element etiketat: këto etiketa qëndrojnë vetëem për një pjesë të informacionit (e.g. njëdrejtimshe=po, korsi=2).
 • Pre-defined etiketat: Këto etiketa janë shkurtesat që kanë vlerën shumë e etiketave element. (e.g. rrugë kryesore=autostradë, e cila do të jetë i njëjtë si korsi=3 njëdrejtimshe=po makisimumi i shpejtesise=112 etj. kur përdoren në Mbretërinë e Bashkuar).
 • Tweaking etiketa: Këto etiketa mund të përdoret për të bërë një pre-defined etiketë saktë (e.g. motoçikletë=jo mund të përdoren së bashku me rrugë kryesore=autostradë ku motorrët nuk mund të shkojnë, duke supozuar se nuk është një vend i tillë. korsi=2 mund të përdoren për rrugët më të vogla, të tilla si ato zakonisht që gjendet në Skoci).
 • Rendering etiketa: Këto janë etikeat që nuk kanë lidhje me atë që është duke u hartuar, por janë aty për të treguar diçka, ose si të bëjë diçka (e.g. shtresa=1).

Etiketat janë projektuar edhe për t'u përdorur në mënyra të ndryshme. Disa duhet të përdoret për nyjet, disa drejtimet "rrugët", dhe të tjerët për zona të mbyllura.


Ka shumë etiketa që mund të përdoret për të paraqitur të gjitha faktet në lidhje me një rrugë (ose çfarëdo që ka në hartës), por për të filluar me të, dhe për të filluar ju vetëm duhet të shtoni një etiketë autostrade për një rrugë. Nga kjo pikë e tutje, ju duhet të jeni në gjendje për të parë vizatimin tuaj të punës në hartat e OSM, dhe të shtoni më shumë hollësi dhe më shumë. • Q:Unë kam shtuar tags në nyjet, por ajo nuk është paraqitur.
 • A: Ju duhet të shtoni etiketat që vlejnë për gjithë rrugën, jo nga nyja ku ka filluar të krijohet ajo rrugë. Etiketimi i nyje është për të shënuar pika të veçanta, të tilla si një stacion benzine. Gjithashtu, kini parasysh që ndryshimi në hartë nuk mund të rifreskohet për sy për disa kohë (Rendering).