Sq:Beginners Guide 1.3.3.2

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search

Si të krijoni rrugë tuaj të parë bazike në JOSM

Nodes-segments-ways.PNG
Note: Colours may be different as JOSM allows you to change the display colours
Josm Buttons.PNG
Note: Colours link to the coloured text in the instructions

  1. Përdore Create veglën dhe kliko në venidin e nyjeve. Rrugët-segmentet do të lidhë nyjet (shortcut = 'a').
    • Për të krijuar vetëm nyje shtyp Esc pas çdo shtimi të nyjeve për ti deselektuar të gjitha shtyp Ctrl duke klikuar në pozicionin e ardhshme.
    • Për të krijuar një rrugë të njohur për nga një rrugë tjetër apo nga një nyje, zgjidhni nyjen e (shortcut = 's'),pastaj krijoni (shortcut = 'a').
  2. Leviz rrugën , apo veprim individual nyjet me zgjedhjen e tyre të parë, kështu që është aty ku ju doni të (shortcut = 's').
  3. Tag rrugën me kod të përshtatshme për llojin e vet. Tags janë shtuar në Properties seksion (Opens in side bar; alt-p). The Properties section lists current tags within the current selection. The way should change colour to indicate when it is tagged.Seksioni i Properties listave tags aktuale brenda zgjedhjes aktuale. Rruga duhet të ndryshojë ngjyrë për të treguar se kur ajo është e etiketuar.