Cs:Beginners Guide 1.4.1

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search

Přidání značek

předchozí kapitole jste se dozvěděli o základních prvcích OpenStreetMap. Nyní je načase se dozvědět něco o tom, jak se prvky popisují značkami (Tags). Často používané značky, které byly komunitou akceptovány jako standardní, najdete na důležité české stránce Legenda mapy. Základy značkování českých silnic najdeme v příručce mapování českých silnic.

Základní prvky mapy

OpenStreetMap rozeznává tři základní prvky mapy, ke kterým se přidávají značky:

  • Bod nebo Uzel (Node): izolovaný bod, který určuje konkrétní místo na mapě. Například:
  • Plocha (Area) je cesta uzavřená do kruhu. Pro příklad:
    • Na zakreslení jezera použijeme plochu označenou natural=water.
    • Město může být vyznačeno také jako plocha označená place=town.

K základní značce pro silnici (nebo něčemu jinému, co mapujete) lze přidat velké množství dalších značek, které blíže popisují vlastnosti objektu, například povrch silnice, rychlostní omezení, počet jízdních pruhů. Pro začátek nám stačí, že silnice se na mapě vykreslí, k čemuž stačí jen přidat základní značku highway=*. Od toho momentu silnici v mapě uvidíte a pak můžete přidávat další podrobnosti.


  • Otázka: Přidal jsem značku highway=Unclassified, ale na mapě se mi nic nevykreslilo
  • Odpověď: Renderery (programy co vykreslují obrázek mapy z vašich dat) rozlišují velká a malá písmena. Správný tvar značky je highway=unclassified. Všechny značky (kromě vlastních jmen) se píší malými písmeny.

  • Otázka: Označil jsem správně všechny body, propojil je cestou, ale nic se nevykreslilo.
  • Odpověď: Musíte označit cestu samotnou a ne body, které ji tvoří. Informace, které nese bod ležící na cestě, jsou používány na označení lokálních objektů (semafory, železniční přejezdy, čerpací stanice). Také si uvědomte, že překreslení mapy nějakou chvíli trvá (viz Zobrazení vašich změn).

Předchozí | Další