Cs:Beginners Guide 1.4.2

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search

Uložení vašich dat do OSM

Editor Potlatch(en) uloží změny na server v okamžiku, kdy stisknete tlačítko "Save". Také provádí automatickou aktualizaci zobrazené oblasti (pokud její editaci provádí ve stejný okamžik i někdo jiný), kdykoliv zobrazením někam pohnete.

Pokud používáte jiný editor, třeba JOSM, pak je potřeba, abyste vámi provedené změny synchronizovali s daty na serveru:

  1. Znovu stáhněte z mapových serverů OSM data v oblasti, kterou jste editovali. Tím se zkontroluje, jestli, zatím co jste prováděli své změny, někdo jiný stejnou oblast neupravoval také.
  2. Pokud k tomu došlo, pak jste informováni o tom, že mezi vašimi daty a daty na serveru dochází ke konfliktu. Pak data musíte porovnat a vybrat si ta, o kterých si myslíte, že jsou správná. Seznam konfliktních dat je zobrazen v panelu "Konflikt" na pravé straně obrazovky (klávesová zkratka Alt+Shift+C).
  3. Nahrajte na servery OSM vaše data (menu Soubor->Nahrát data).

  • Otázka: Jak často mám nahrávat data na server?
  • Odpověď: Čím déle editujete bez uložení dat na server, tím je větší šance, že na stejném místě začne pracovat někdo jiný a dojde ke konfliktu. Je tedy vhodné nahrávat data každých několik minut. Navíc je vždy dobré data ukládat častěji, abyste o ně nepřišli v případě, že editor spadne.

Předchozí | Další