Pl:Przewodnik dla początkujących 1.3.1

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search
Spis treści O projekcie OpenStreetMap Przeglądanie Jak wnieść wkład Wkład w dane mapowe Edytowanie Słowniczek Przewodnik dla początkujących

Rzeczy o których musisz pamiętać przy edycji

 1. Fig.1
  Długość segmentów drogi może być bardzo różna. Droga ekstremalnie kręta potrzebuje dużo punktów. Jeśli droga jest idealnie prosta potrzebuje tylko pierwszego i ostatniego punktu, bez punktów pośrednich, nieważne jak byłaby długa. Na Fig.1 środek drogi wymaga tylko jednego segmentu.
 2. Fig.3
  Jeśli jest wiele tras GPS jednej drogi, powinieneś wrysować ją pomiędzy nimi na środku jak na Fig.3, Rysunek 1. Miej jednak na uwadze, że:
  1. Jeśli jedna z tras została stworzona pieszo, lub na rowerze, a inne samochodem, jest wielce prawdopodobne, że wolniejszy środek transportu będzie miał bardziej dokładne dane z GPS. Dlatego powininny być bardziej uwzględnione przy rysowaniu drogi.
  2. Dane uzyskane zaraz po włączeniu GPS są często mniej dokładne.
 3. Uzyskane dane GPX są dalekie od doskonale wyrysowanej drogi. Droga na rysunku 2, Fig.3 jest niepoprawna. Powinna być uśredniona, jak na rysunku 3. W rysowaniu drogi pomaga zapamiętanie jej rzeczywistego wyglądu, aby móc dokonać lepszego wyboru prawidłowych punktów i lepiej oddać jej kształt. W przypadku wątpliwości lepiej uzyskać wiele tras tej samej drogi i uśrednić je.
 4. Fig.4
  Gdy edytujesz, lub tworzysz 2 osobne nitki drogi, ich punkty i segmenty powinny być równoległe, jak na Fig.4, rysunek 1. Jeśli jedna z nitek zakręca, nie ma potrzeby dodawać dodatkowych punktów na drugiej ( rysunek 2).

 • Q: Gdzie są strzałki, widzę tylko linie.
 • A: W JOSM, przejdź do Edit, Preference i Display Settings i zaznacz Direction Arrows.

 • Q: Jedna z moich dróg/segmentów ma strzałki na dwóch końcach, czy jest to poprawne?
 • A: Jeśli ma strzałki na dwóch końcach oznacza to, że są to 2 drogi nakładające się i korzystające z tego samego segmentu. Droga mogła zostać utworzona, kiedy dodawałeś punkt do drogi, bez jej uprzedniego odznaczenia.

Do góry ↑ | Poprzednia ← | Następna →