Sv:Beginners' guide 1.3.1

From OpenStreetMap Wiki
(Redirected from Sv:Beginners Guide 1.3.1)
Jump to navigation Jump to search

General tips for adding roads or other ways

Nuvola web pen.svg
Nybörjarguide


 1. Figur 1
  Längden på ett vägsegment kan variera kraftigt. Om en väg är extremt kurvig behöver den en mängd segment/noder. Om den är helt rak, utan anslutande vägar, behövs endast 1 segment för hela sträckan, dock väldigt lång. Notera att raksträckan i Figur 1 i mitten bara behöver ett enda segment.
 2. Figur 3
  Finns det flera spår ska du lägga vägen emellan dem alla, som i Figur 3, Bild 1. Men man bör också överväga följande:
  1. Om en av sträckningarna gjordes fotledes eller på cykel och de övriga i en bil, är det troligt att det långsammare transportsättet har fått mer träffsäker data då GPS-mottagaren har haft betydligt mer tid att hämta in signalerna. Det är bäst att lita på denna data för att vara mer exakt.
  2. Data som läst in kort efter att GPS-enheten satts på är sannolikt mindre exakt.
 3. GPX-data är långt ifrån en perfekt ritande av sträckan. Om punkterna är lite överallt, dra en jämn väg längs mitten (se Figur 3, Bild 2 är felaktig, Bild 3 är korrekt. Medelvägen har dragits jämt längs mitten). Det hjälper att komma ihåg hur vägen såg när man samlade in datan, då kan man göra bättre val om hur vägens form verkligen ser ut. Är man osäker, skaffa fler GPS-spår för samma väg och rita efter ett genomsnitt mellan dessa.
 4. Figur 4
  Vid redigering och skapandet av parallella vägar, exempelvis motortrafikleder, bör man försöka hålla noderna och segmenten parallella och i linje med varandra, som i Figur 4, Bild 1. Om en av vägarna svänger av behöver man inte slösa noder på den raka vägsträckan, utan göra som i Bild 2.
 5. Figur 5
  När man kopplar samman två vägar måste de båda länkas till en gemensam nod. Figur 5, Bild 1. Ett vanligt nybörjarmisstag är att överlappa 2 vägar och anta att de är sammankopplade, Figur 5, Bild 2 eller att man placerar noder väldigt nära varandra utan att det görs en sammankoppling Figur 5, Bild 3. Ingen av dessa 2 sistnämnda tekniker fungerar. För att göra en koppling när man ritar en väg, klicka på vägen, eller noden, som du vill koppla till. Använd snabbkommandot 'n' eller 'a', klickar du då på en nod eller väg kommer en ny väg sträckas ut från denna punkt. För att kolla om du gjort det korrekt, flytta en nod fram och tillbaka, om båda vägarna rör sig, är det korrekt gjort.

 • Q: Var är mina pilar, jag har bara linjer?
 • A: I JOSM, gå till Edit, Preference och sedan Display Settings och klicka på rita Direction Arrows.

 • Q: Ett av många vägsegment har pilar i båda ändar, är detta korrekt?
 • A: Finns det pilar i båda ändar så överlappar 2 vägar varandra och använder samma nod eller så går vägen tillbaka till sig själv. Vägen kan då skapats när en nod lades in i vägen och sedan glömde avmarkera den innan man lade in nästa.

Föregående | Nästa