Et:Beginners Guide 1.3.1

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search

Nõuandeid teede lisamisel

 1. Fig.1
  Ühe joone pikkus võib olla üsna erinev. Kui tee on väga käänuline, siis on vaja palju lõike ja sõlmi. Kui tee on noolsirge ilma kõrvalteedeta, siis piisab kogu vahemaa jaoks ühest lõigust. Joonisel 1 on näha, et tee keskel oleva sirge osa jaoks piisab ühest lõigust.
 2. Fig.3
  Kui kasutatud on mitut rada, siis tuleks tee tõmmata nende keskelt, nagu joonisel 3/1. Arvesse tuleks aga võtta, et:
  1. Kui üks radadest on tehtud jala või rattal sõites ja teine autoga, siis on aeglasema liikumisviisiga saadud andmed tõenäoliselt täpsemad, kuna GPSil oli piisavalt aega signaalide saamiseks.
  2. Kui GPS on olnud sisse lülitatud ainult lühikest aega, siis need andmed on ilmselt vähem täpsed.
 3. GPXi andmed on täiuslikkusest kaugel. Kui punktid asuvad laiali, siis tõmba sujuv joon nende keskelt (Joonis 3/2 ei ole soovitatav, joonis 3/3 on korrektne - tee on tõmmatud sirgelt keskelt läbi). Kasuks tuleb andmeid kogudes meeles pidada, milline tee välja näeb. Kui tekivad kahtlused, siis hangi samalt teelt erinevaid GPSi radasid ja võta nende keskmine.
 4. Fig.4
  Kui töötled eraldusirbaga kaherealist teed, siis proovi hoida sõlmed ja jooned paralleelsed ja kohakuti, nagu joonisel 4/1. Kui üks radadest eemaldub, siis ei ole teise rea jaoks vaja sõlmi raista ja parem on tõmmata sirge joon (Joonis 4/2).
 5. Fig.5
  Kahe tee ühendamisel peab neil olema ühine sõlm (Joonis 5/1). Levinud viga algajatel on see, kui tõmmatakse kaks joont risti ja arvatakse, et nüüd on jooned ühendatud, nagu näha joonisel 5/2 või paigutatakse sõlmed üksteisele väga lähedale, neid omavahel ühendamata (Joonis 5/3). Kumbki neist võimalustest ei tööta. Selleks, et teha ühendust on vaja klõpsata täpselt joonele või sõlmele, mida tahad ühendada. Selles kohast saab siis tõmmata uue joone. Kontrollimiseks liiguta sõlme ja võta siis tegevus tagasi. Kui mõlemad jooned liiguvad, siis on kõik korras.

Üles Järgmine