Et:Key:addr:*

From OpenStreetMap Wiki
(Redirected from Et:Key:addr)
Jump to navigation Jump to search
Public-images-osm logo.svg [[Namespace|PrefixHelp translate this into Estonian!]] addr:*
Housenumber-karlsruhe-de.png
DescriptionHelp translate this into Estonian!
Aadressid sisestatakse tag-idega mille prefiksiks on addr:*. Show/edit corresponding data item.
GroupHelp translate this into Estonian!: Addresses
Used on these elementsHelp translate this into Estonian!
may be used on nodesmay be used on waysmay be used on areas (and multipolygon relations)should not be used on relations (except multipolygon relations)
Vaata ka
StatusHelp translate this into Estonian!de factoPage for proposal
taginfo: addr:*

information sign

This page describes a key prefix rather than a simple key.Help translate this into Estonian!

Aadresside sisestuse alus on nn Karlsruhe Schema.

Näide

amenity=restaurant
name=Kuldne Ankur

addr:housenumber=22
addr:street=Pikk
addr:postcode=12345
addr:city=Tartu
addr:country=EE

Aadressregistrist valmis andmed

Eesti Maaamet on lubanud (st on e-mail loaga) importida enda ADS andmeid. ADS peaks sisaldama kõiki ametlikke aadresse (maaregistrist, ehitisregistrist, eesti postist jne), muuhulgas ka talude/maamajade ja loodusobjektide nimesid


Maaameti klassifikatsioon OSM tag-idena:

Tase 2 - omavalitsus, vald või linn -> addr:city

Tase 3 – asustusüksus (küla või vallasisene asula / linn) -> addr:city või linnaosa (Tallinn ja Kohtla-Järve vaid) -> addr:district

Tase 4 – väikekoht, nt aiandusühistu -> addr:place

Tase 5 – liikluspind (ehk tänav) -> addr:street

Tase 6 – maaüksuse nimi, nt talu nimi -> addr:housename

Tase 7 – aadressi (maja) number tänaval -> addr:housenumber

Tase 8 - korteri/majaosa number (ei kasuta OSM-is)

ADS andmed sisaldavad mitmeid objekte, mida OSM-is ei salvestata üldse või ei ole eraldi aadressiga - nt korterid, tänavapinnad eraldi aadressina


Kuidas tag-e kasutada (arutelu all, algne variant)

 • addr:country=EE – kõikidele aadressidele
 • addr:province="county - maakond". We have 15 middle-level adminitrative units. Kasutada lühikest vormi "Tartumaa", mitte "Tartu maakond"
  • addr:country and addr:province tags are redundant and not suggested, as higher level admin info already has the info.
 • addr:city="municipality - vald,linn,alev". These could be cities (e.g. “Tartu”, “Tallinn”), or rural villages (e.g. “Aa küla”). Linnad on ilma laiendita (nt Tallinn, Tartu), muud (alev) on laiendiga (Vändra alev).
  • Municipality (Kohalik omavalitsus) names are not given, this can be taken from level admin info, e.g. Nominatim finds it from it nicely.
  • Technically also city is already in admin info and duplicated, but for clarity repeating it in addr tag seems to be reasonable compromise.
 • addr:street=Pikk - kasutada lühendatud vormi, st tänavatel laiendit pole (Pikk, mitte Pikk tn või Pikk tänav), laiend on muudel tänavatüüpidel, kas täielikult (Börsi käik, Kadaka tee), maantee ja puiestee puhul lühendatud ilma punktita lõpus (Kadaka pst, Narva mnt). Isikunimelistel tuleb nimi pikalt välja kirjutada ("Peeter Süda", mitte "Süda" või "P. Süda".
 • addr:district="sub-municipality unit: linnaosa,". In Tallinn these are official city districts (only Tallinn and Kohtla-Järve have those in Estonia). Linnaosad on ilma laiendita ("Nõmme", "Kesklinn", mitte "Kesklinna linnaosa"),
  • Reduntant as city districts are already in admin area levels, also not used in practise.
 • addr:postcode - postiindeks. Andmeid saab Maa-ameti avatud andmete kogust.
 • addr:housename =e.g. "Oru". Usually rural farms which have names (and sometimes also street or number), in some cases also city places which have own land cadaster unit.
 • addr:housenumber - maja number. you can have different combinations of street, housename and housenumber.
 • maaamet:ETAK - ID in official Estonian Topographic DataSet. As imported data is from this, then foreign key is recorded.