Et:Key:addr

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search
Public-images-osm logo.svg addr
Housenumber-karlsruhe-de.png
DescriptionHelp translate this into Estonian!
Aadressid sisestatakse tag-idega mille prefiksiks on addr:*. Edit or translate this description.
GroupHelp translate this into Estonian!: Address
Used on these elementsHelp translate this into Estonian!
may be used on nodesmay be used on waysmay be used on areasmay be used on relations
Wikidata
StatusHelp translate this into Estonian!approvedHelp translate this into Estonian!

Aadresside sisestuse alus on nn Karlsruhe Schema.

Näide

amenity=restaurant
name=Kuldne Ankur

addr:housenumber=22
addr:street=Pikk
addr:postcode=12345
addr:city=Tartu
addr:country=EE

Aadressregistrist valmis andmed

Eesti Maaamet on lubanud (st on e-mail loaga) importida enda ADS andmeid. ADS peaks sisaldama kõiki ametlikke aadresse (maaregistrist, ehitisregistrist, eesti postist jne), muuhulgas ka talude/maamajade ja loodusobjektide nimesid

Kuidas tag-e kasutada (arutelu all, algne variant)

  • addr:country=EE – kõikidele aadressidele
  • addr:province="county - maakond". We have 15 middle-level adminitrative units. Kasutada lühikest vormi "Tartumaa", mitte "Tartu maakond"
  • addr:city="municipality - vald,linn,alev". These could be cities (e.g. “Tartu”, “Tallinn”), or rural local government units (e.g. “Kuusalu vald”). We have 240 or so of them in total: 45 towns, 10 “alev” (small town which with own government) and the rest are “vald”. Linnad on ilma laiendita (nt Tallinn, Tartu), muud (vald,alev) on laiendiga (Kuusalu vald).
  • addr:street=Pikk - kasutada lühendatud vormi, st tänavatel laiendit pole (Pikk, mitte Pikk tn või Pikk tänav), laiend on muudel tänavatüüpidel, kas täielikult (Börsi käik, Kadaka tee), maantee ja puiestee puhul lühendatud ilma punktita lõpus (Kadaka pst, Narva mnt). Isikunimelistel tuleb nimi pikalt välja kirjutada ("Peeter Süda", mitte "Süda" või "P. Süda".
  • addr:district="sub-municipality unit: linnaosa,küla,vallasisene linn,alevik". In Tallinn these are city districts (only Tallinn and Kohtla-Järve have those), in other municipalities these are townships, villages and hamlets. By township I mean urban-type villages with about 500-1000 inhabitants, in Estonian “alevik”. In a few cases there are towns which have some time united with neighboring rural municipality (vald), most notably Otepää (part of Pühajärve vald nowdays) which is actually one of Estonian oldest towns, so most people would try to find city with the name, not it as “city district” which it is officially. Perhaps we can fix it in our database to make it logical, even if it would not match official addressing then. Linnaosad on ilma laiendita ("Nõmme", "Kesklinn", mitte "Kesklinna linnaosa"), muud on laiendiga ("Rõngu alevik"), lühendatud on vallasisene linn linnaks ("Otepää linn", mitte "Otepää vallasisene linn" mis oleks ameltik täis-nimekuju),
  • addr:postcode - post.ee has online service and downloadable database. Aga andmebaas ei luba nad kasutada, ilmselt võib siiski käsitsi otsitud sihtnumbreid ükshaaval kasutada.
  • addr:housename ="e.g. Jülsi". Kui majanumber on aadressi osa - talude puhul tavaline. Usually farms which have names (and street or number), in some cases also city places which have own land cadaster unit. Estonian address register is based on land cadaster, so points are somewhere in middle of land unit, which is often more or less away from the main building.