Sv:Beginners' guide 1.3

From OpenStreetMap Wiki
(Redirected from Sv:Beginners Guide 1.3)
Jump to navigation Jump to search

Creating/Editing OSM data

OSM:s data byggs upp av följande element:

  • Noder: Punkterna som används för att markera specifika platser (såsom en brevlåda) eller för att dra segment emellan.
  • Vägar: En sorterad lista med noder, visad som sammanlänkade av linjesegment. De används för att beskriva vägar, gångvägar osv.
  • Slutna vägar: Slutna vägar är vägar som går i en loop. De används för att beskriva områden såsom parker, sjöar, öar och byggnader.
  • Relationer: När olika vägar hör ihop och är länkade med varandra, men inte har samma fysiska egenskaper, används en relation för att beskriva varje vägs roll. De används för att beskriva cykelleder, förbud mot höger- eller vänstersvängar och områden med hålrum.
  • Nybörjarguide 1.3.1 - Allmänna tips om hur man konverterar GPS-spår till en normalt böjd sektion av en väg
Illustration av en nod (node), väg (way) och en sluten väg (closed way)

Alla dessa element kan bära taggar, som beskriver namn, typ av väg etc.

Du har två huvudredigerare att välja mellan:

  1. Potlatch Denna är den enklaste redigeraren att börja med och är tillgänglig direkt från menyfliken 'Redigera'.
  2. JOSM Denna är mer kraftfull än Potlatch och föredras av många erfarna bidragsgivare men måste laddas ned separat och tar lite mer tid att komma igång med.

OBS!

Om och när du använder satellit- eller flygfoton som hjälp för att placera objekt, tänk på att dessa foton alltid har ett positionsfel. Därför innan du börjar placera nya objekt, måste du kalibrera/justera satellit/flygfoto mot kända punkter eller vägar. Hur detta görs är beroende av vilken editor du använder.Previous | Next