Sk:Beginners Guide 1.3

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search

Vytvorenie/úprava OSM údajov

OSM mapové údaje sa skladajú z tých prvkov:

  • Nodes: - (uzly) Body, ktoré sa používajú na označenie konkrétnych miest (napríklad poštová schránka). Dva a viac uzlov tvorí úsečky.
  • Ways: - Cesty - niekoľko uzlov, ktoré sú spojené v editore čiarou. Používajú sa na vytvorenie cesty, trasy a pod.
  • Closed Ways: - Uzatvorené cesty - sú do kruhu spojené cesty, ktoré ohraničujú „plochy“ na mape (parky, lesy, rybníky, atď.) - šipky by mali ísť v smere hodinových ručičiek
  • Relations: (relácie, vzťahy) Keď sú cesty spojené, ale netvoria jednu fyzickú vec, pre popis každej cesty je použitá relácia. Vďaka reláciám vznikajú vlastnosti máp ako trasy pre cyklistov, zákazy odbočenia a nesúvislé plochy. Dlhá cesta, ako medzinárodná dialnica tvorená viacerými časťami by mala byť spojená do relácie ako diaľnica. Iný príklad je národný park s viacerými miestami, ktoré sú od seba oddelené. Tieto by mali byť tiež spojené do relácie.

Nodes-ways-closedways.PNG

Všetky tieto prvky môžu mať priradené tagy (značky), popisné meno, typ cesty a pod.

Tu nájdete spôsoby ako vytvoriť bežnú cestu a základy tvorby. Može použiť 2 editory:

  1. JOSM - čiastočne anglicky
  2. Jednoduchý Online editor Potlatch - anglicky

Menu | Prechádzajúca | Nasledujúca