Fa:Beginners Guide 1.3.2

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search

ویرایشگر ساده آنلاین

broom

این صفحه برای پاکسازی در نظر گرفته شده است. لطفاً دربارهٔ این صفحه بحث کنید.
جهت چگونگی استفاده از ویرایشگرها به منابع بیرونی رجوع کنید: http://learnosm.org/en/beginner/id-editor/

مرحله بعد

  • JOSM - (اختیاری) مرور ویرایشگرهای پیشرفته و آفلاین. اگر قصد دارید جزئیات خیلی زیادی به OpenStreetMap اضافه کنید بهتر است از JOSM استفاده کنید. در غیر اینصورت می‌توانید از سایر ویرایشگرها برای افزودن یک مغازه یا جاده تک استفاده کنید.
  • آپلود تغییرات - بدون توجه به ویرایشگرها بایستی تغییرات خود را آپلود کنید

همچنین ببینید


مرحله بعد