Fa:See your work and start using data

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search

کمک بگیرید درباره اوپن­‌استریت­‌مپ مرور نقشه چگونگی مشارکت مشارکت در داده­‌های نقشه ویرایشگر­ها واژه‌نامه راهنمای مبتدیان

متشکریم!

اکنون که در اوپن‌استریت‌مپ مشارکت کرده‌اید، بدانید داده‌ای که به OpenStreetMap اضافه کرده‌اید نقشه آزاد جهان را برای همگان بهبود می‌بخشد؛ چه یک تصحیح جزئی باشد و چه کیلومترها جاده که در طول زمان به آن بیفزایید. متشکریم که OpenStreetMap را این‌قدر بهتر کردید!

نتیجه کار خود را ببینید

تغییرات خود را در openstreetmap.org ببینید

پس از چند دقیقه ویرایش‌های شما در نقشه اصلی OpenStreetMap ظاهر می‌شود، اما تا این تغییرات در سایر لایه‌ها خودشان را نشان دهند کمی زمان می‌بَرد.

سرویس‌های دیگر

تغییرات شما در بسیاری از دیگر سرویس‌های مبتنی بر داده‌های اوپن‌استریت‌مپ نیز قابلیت انتشار خواهد داشت و در دسترس سایر ویرایشگران قرار می‌گیرد و می‌توانند بر اساس آن داده‌ها را بهتر کنند.

البته یک نکته اینجا وجود دارد. توجه داشته باشید که تغییرات خود را زمانی در سایر سرویس‌ها خواهید دید که آن سرویس‌ها اطلاعات خود را به‌روزرسانی کنند تا جدیدترین داده‌های اوپن‌استریت‌مپ را نمایش دهند.

کاربرد داده‌های OpenStreetMap محدود به نقشه ایستای سایت openstreetmap.org نیست!

مرحله بعد