Sk:Beginners Guide 1.5

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search

broom

Tento článek nebo sekce může obsahovat zastaralé informace: Osmarender's development ended in 2012, it is mostly irrelevant to newcomers; same applies to Tiles@home
Pokud znáte aktuální stav věcí, pak, prosím, informujte ostatní aktualizací těchto informací. (Discussion)

Vyrenderovať mapu!

Údaje sú otagované, označené a nahraté na server OSM. Aby ste videli svoje zmeny, je nutné vykonať niektorý z nasledujúcich krokov.

 1. FREEMAP: Slovenský server http://www.freemap.sk/ renderuje zmeny v OSM (obvykle 1 krát za deň / najneskôr do týždňa). Farby, značenia, služby mapového servera sú prispôsobené na Slovenské podmienky
 2. OSM: Vo FAQ je popísané ako zaistiť zmenu na slippy mape OSM, a to vo vrstve tiles@home/Osmarender
 3. OSM: Vo vrstve Mapnik se údaje aktualizujú automaticky každý týždeň v stredu.
  • Počkajte pokiaľ sa vaše zmeny neobjavia na mape!
 4. Renderujte sami! Uložte si údaje z JOSM, alebo si ich nahrajte z OSM databázy a vyrenderujte si ich sami. Openstreetmap používa 2 rôzne nástroje:
  1. Osmarender - renderer generujúci SVG pomocí XSLT transformácií. Tie sa dajú prezerať priamo, alebo previesť na bitmapu.
  2. Mapnik - napísaný v C++, generuje bitmapy.
 5. Alebo si vaše údaje zobrazte ako chcete, sú predsa pod licenciou CC!

Menu | Prechádzajúca