Sq:Beginners Guide 1.2.1

From OpenStreetMap Wiki
(Redirected from SQ:Beginners Guide 1.2.1)
Jump to navigation Jump to search

Ruani File tuaj ne GPX

Kjo është vetëm një pasqyrë e shpejtë. Për më shumë informacion, shih Making GPX Tracks, faqe kryesore për këtë temë.

Nëse keni mbledhur të dhënat tuaja me një marrës GPS ju duhet të ruani folderin në formatin GPX.Kontrolloni manualin e GPS receiver apo programi për të mësuar se si për të ruajtur regjistrimin. Nëse GPX formati është në dispozicion, ruaje atë si file GPX. Nëse GPX formati nuk është e disponueshme, raujeni atë në një format tjetër dhe përdorni një program konvertim për të ndryshuar atë në formatin GPX. Shiko Converting GPS track data between formats për formatet ju mund të përdorni dhe programet konverter të cilat mund ta kuptojnë ata.

Si për të konvertuar të dhënat GPX duke përdorur GPSBabel

Një nga programet të cilat mund të konvertohejnë regjistrimet është GPSBabel e cila është ndër-platformë dhe është e lirë. GPSBabel mund të nxjerr të dhëna nga marrësi GPS ose mund të konverton filet në të formatet tjera.

Në Windows

 1. Së pari ju duhet të shkarkoni GPSBabel, i cili mund të shkarkohet nga http://sourceforge.net/project/showfiles.php?group_id=58972 sourceforge.net].
 2. Unzip atë në një direktorium, nuk ka asnjë installer.
 3. Hapeni GPSBabelgui.exe file.
 4. Input selektoni regjistrimin tuaj të ruajtur.
 5. Output selektoni GPX XML dhe destinacionin e file.
 6. Shtyp "let's go".

Në Mac OS X

Instalo

 1. Shkarko GPSBabel nga faqja zyrtare në downloads këtë seksion.Në gusht 2009, mundosohet që të mund të punohet me .dmg imazhe edhe për PPC & Intel Macs (universale) dhe në versionet 10.4.x (Tiger) dhe 10.5.x (Leopard).
 2. Mount the .dmg (klikoni dy herë mbi të)
 3. Ju do të merrni një dritare të re me 2 file ("GPSBabel" dhe "GPSBabel +. App"). Krijo një folder të ri kudo në dosjen e Mac OS X tuaj, dhe terhiqini këto 2 objekte brenda.
 4. Unmount the .dmg (nxjerre atë). Ju mundeni me fshi .dmg file nëse ju doni.

Konvertimi duke përdorur aplikacione

 1. Shkoni tek GPSBabel folderi juaja specifik i krijuar rishtazi, dhe nisë GPSBabel +. App
 2. Ndiqni procedurat e njëjta edhe për windows, duke filluar me pikën 4.

Konvertimi duke përdorur terminalin e Mac OS X

Kjo procedurë i përshtatet mirë disa marrëseve GPS (dmth. NaviGPS), të cilat nuk janë të përfshirë në .app GUI

 1. Lëshoni Terminal.app në Applications/Utilities folder
 2. shkruaj këtë komandë, duke iu përshtatur parametrave në italic në konfigurimet tuaja :

  /path to gpsbabel/gpsbabel -t -i [input format] -f [input file name] -o gpx -F [output file name]
  këtu është shembulli i konvertimit : /Applications/gpsbabel -t -i navilink -f XXX.BIN -o gpx -F xxx.gpx

Në Linux

 1. Instaloni gpsbabel.
 2. Egzekutoni komandën gpsbabel -t -i [input format] -f [input file name] -o gpx -F [output file name] zëvendësoni pjesët përkatëse.

Alternativat

 1. Ka një numër të GUIs alternative në dispozicion për të lehtësuar përdorimin e GPSBabel, shihGPSBabel faqen.
 2. Një konvertim alternative për tcx file është Jander's TCX në GPX Konverterim.
 3. Për Edge TCX files, provoni TCX Konverterin.
 4. TangoGps - TangoGPS skript konvertimi
 5. ju gjithashtu mund të përdorni TCX-Support Plugin për JOSM që të jetë në gjendje që drejtpërdrejt ta hap TCX Files. Kontrolloni JOSM Plugins për më shumë informacion.
 6. Prune mund të hapë formate të ndryshme file të vetë dhe ti konverton në GPX.