Cs:Key:kerb

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search
Public-images-osm logo.svg kerb
Pram Ramp.jpg
Popis
Pro mapování výšky a tedy i přístupnosti obrubníků. Show/edit corresponding data item.
Skupina: Chodníky
Použité na těchto prvcích
může být použito na uzlumůže být použito na cestěnemělo by být použito na plošenemělo by být použito na relaci
Vhodné kombinace
Status: de factoPage for proposal

Obrubník je roh, kde se setkává silnice s  chodníkem. Jelikož se jedná o přechodový bod mezi různými povrchy a/nebo výškami, je umístění obrubníku důležitou informací pro chodce, cyklisty a obzvlášť pro lidi se sníženou pohyblivostí (např. vozíčkáře).

Klíč kerb=* se používá na uzlech chodníků highway=footway, cyklostezek highway=cycleway nebo pěšin highway=path na poloze obrubníku (na kraji ulice). Je-li obrubník na obou stranách přechodu stejný, pak je možné přidat značku kerb=* na uzel highway=crossing, což obětuje přesnost jednoduchosti. Pokud se obrubníky liší, zvažte použtií kerb:left=* a kerb:right=*.

Značení

Možné hodnoty značky jsou uvedeny v tabulce níže. Berte v úvahu, že udané výšky jsou pouze orientační, volba konkrétní hodnoty by měla záviset pouze na funkci. Jinými slovy, je lepší zvažovat přístupnost pro vozíčkáře/cyklisty spíše než konkrétní výšku obrubníku.

Hodnota Typická výška Typické použití Popis Příklad
lowered ~3cm Přechody a průjezdy Snížené obrubníky se nachází obvykle na přechodech a v průjezdech. Napomáhají tomu, že přechod mohou použít vozíčkáři a umožňuje vjezd vozidlům. Implikuje wheelchair=yes.

Toto použijte jako náhradu za sloped_curb=yes nebo sloped_curb=both.

Pram Ramp.jpg
raised >3cm Zastávky autobusů a starší obrubníky Dostatečně vysoké, že neumožňují přejetí vozíkem a také jsou překážkou pro bicykly. Jsou typicky na autobusových zastávkách, aby napomáhaly nástupu do autobusu. Kassel kerb je zvláštní typ zvýšeného obrubníku navrženého na navedení pneumatik zastavujících autobusů. Přinejmenším v USA je to také nejčastější typ obrubníku na přechodech pro chodce, předtím než vstoupili v platnost normy pro přístupnost. (Poznámka: může být považován za normal nebo yes podle probíhající diskuse.) Kromě obecného způsobu ho lze také přidat k uzlu highway=bus_stop nebo uzlu/cestě nástupiště. Implikuje wheelchair=no a při navigaci bicyklů může být použit pro zvýšení ceny cesty přes tento obrubník.
Kerb raised.JPG
flush ~0cm Přechody a průjezdy Podobný sníženému obrubníku, ale tohoto obrubníku si nevšimnou nevidomí. Může proto být kombinován se značením pro nevidomé. Implikuje wheelchair=yes.
P1210669.JPG
rolled N/A Obytné ulice Typ obrubníku, který je možno přejet vozidly a bicykly, ale ne invalidními vozíky. Často se nachází v obytných zónách a poskytuje přístup k příjezdovým cestám a chodníkům. Nezaměňujte s kerb=lowered, který je hladšího sklonu, takže je vhodný i pro invalidní vozíky. Implikuje wheelchair=no.
Rolled curb on a residential driveway.jpg
?? N/A Průjezdy Typický obrubník na průjezdech, který lze přejet vozidlem a bicyklem, ale nikoliv invalidním vozíkem, protože je příliš strmý. Implikuje wheelchair=no.
Kerb-45deg.jpg
yes Jakákoliv Je zde nějaký obrubník, ale nelze určit či nebylo určeno, zda je to raised, lowered, flush, atd. To se může hodit při mapování z leteckých snímků (před průzkumem na místě) nebo když si nedokážete vybavit konkrétní typ obrubníku. Opatrné navigace to mohou považovat za wheelchair=no, takže kdykoliv je to možné by se tato hodnota měla používat pouze dočasně.
no N/A Žádný obrubník v místě není. Může být užitečné pro ujištění, že zde obrubník není, i když zde třeba dříve byl.

kerb:height=<height><unit>

Pokud znáte přesnou výšku obrubníku, pak ji můžete označit značkou kerb:height=*. Prosím, uveďte i jednotky.

Příklady

Typ Značení
Dva přechody se sníženým obrubníkem
Červené uzly jsou značené kerb=lowered, cesty přechodu jsou značené highway=footway a footway=crossing, uzly přechodu jsou značené highway=crossing a crossing=traffic_signals.
Autobusová zastávka se zvýšeným obrubníkem
Přidejte buď k zastávce nebo nástupišti značku kerb=raised. Předpokládá se, že značka kerb=* odkazuje na kraj mezi silnicí a nástupištěm. Chcete-li mapovat explicitně, zmapujte obrubník jako cestu v oblasti nástupiště.
Přechod přes ostrůvek s obrubníkem
Použijte kerb=lowered na uzlech chodníku na místě obrubníku. Za předpokladu, že obě strany přechodu jsou stejné, můžete značit i na uzlu přechodu.
Přechod se zarovnaným obrubníkem a dlažbou pro nevidomé
Použijte kerb=flush a tactile_paving=yes na uzlech chodníku v místech obrubníku. Za předpokladu, že obě strany přechodu jsou stejné, můžete značit i na uzlu přechodu.
Zvýšený, normální a snížený obrubník na jedné fotografii
Zobrazuje zvýšený obrubník na zastávce tramvaje, snížený vedle na přechodu a normální nejblíže k divákovi.

Dává se na

Navrhované značení se dává na uzel uzly a cesta cesty. Při značení cest se, prosím, vždy ujistěte, že přidáte značky na jakýkoliv uzel, kde se dvě cesty kříží, abyste pomohli při zpracování dat.

Vykreslování

Renderer může použít nějaký symbol na těchto uzlech, kterým vyznačí typ obrubníku a možná i přístupnost pro vozíčkáře.

Související značky

Uzel kerb=* také může být označen značkou tactile_paving=* pro pomoc nevidomým a je to obzvlášť důležité na uzlech označených kerb=flush.

Viz také barrier=kerb.

Dotčené stránky

RFC

Požadavek na komentáře byl zaslán do mailing listu tagging dne 21. 6. 2011 Feature Proposal - RFC - Kerb(en).

  • 22. 6. 2011 - Z diskuse vyplynula změna unknown na yes byla přidána zpět hodnota no. Také byly udělány výšky orientačními a zdůrazněna orientace na funkci.

Otevřené problémy

  1. kerb:height=* - výchozí jednotka
  2. značky kerb=* na cestách
  3. Přidat značku normal a použít raised pro chodníky na nástupišti autobusů*
  4. Odstranit vodítko výšek a založit na místních normách*

*Z mailing listu tagging

Zdokumentovat kerb:left=* a kerb:right=* pro asymetrické obrubníky značené na uzlu přechodu.

Použití jako podklíče pro barrier=kerb.

Viz také

Externí odkazy

Warning: Default sort key "kerb" overrides earlier default sort key "Key:kerb".