Talk:Pl:Key:entrance

From OpenStreetMap Wiki
Jump to: navigation, search

Przynajmniej JOSM pokazuje odległość od dowolnie wybranego węzła do nowego węzła o znaną odległość od wybranego narożnika. - nie do końca rozumiem to zdanie, ale je zostawiłem do przedyskutowania :) Chodzi o to, że podczas rysowania nowej linii JOSM pokazuje nam odległość od pierwszego węzła do pozycji, w której znajduje się kursor myszy, tak? --damndog 20:47, 31 October 2012 (UTC)