Pl:Tag:amenity=place_of_worship

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search
Public-images-osm logo.svg amenity = place_of_worship
(udogodnienie = miejsce kultu)
Place of worship.png
Opis
Miejsce kultu niezależnie od religii lub wyznania. Show/edit corresponding data item.
Odwzorowanie w OSM Carto
Place of worship icons.png
Odwzorowanie w OSM Carto obszar
Place of worship area.png
Grupa: Udogodnienia
Używane do tych elementów
może być przyporządkowany do punktunie może być przyporządkowany do liniimoże być przyporządkowany do obszaru (i relacji multipolygon)może być przyporządkowany do relacji
Przydatne kombinacje
Status: w rzeczywistości

amenity=place_of_worship – służy do oznaczania wszystkich miejsc kultu, niezależnie od religii lub wyznania.

Obejmuje to katedry, kościoły, cerkwie, synagogi, meczety oraz inne miejsca.

Użycie

Katedra / Kolegiata / Kościół / Kaplica

building=<rodzaj budowli> – Więcej Pl:Key:building#Religijne (Religious)
name=<nazwa obiektu>Kościół pw. NN.
religion=<nazwa religii>
denomination=<nazwa wyznania>
diocese=<nazwa diecezji, pod którą podlega dany obiekt>
deanery=<nazwa dekanatu, pod który podlega dany obiekt>
parish=<nazwa parafii pod którą podlega kościół filialny lub kaplica>

opcjonalnie

operator=<nazwa zakonu zarządzającego parafią>
church:type=<przynależność kościoła/kaplicy>
alt_name=<tytuł kościoła> – Katedra NN, Kolegiata NN, Bazylika NN, Świątynia NN, itd
old_name=* – nazwa historyczna lub poprzednia.
wikidata=* – element Wikidanych
wikipedia=* – nazwa artykułu w Wikipedii. Uwaga: Nie dodajemy artykułu o parafii.
operator:wikipedia=* – nazwa artykułu w Wikipedii na temat parafii. Dodajemy przy braku artykułu o kościele.
website=* – strona internetowa
url=* – link do informacji na stronie diecezjalnej dotyczącej parafii

Uwaga:Nie mylić nazwy obiektu z jego tytułem, jakim jest Bazylika, co jest częstym błędem..
propozycja:
Tytuł wpisujemy w tagu opcjonalnym religious_title=<tytuł kościoła>

religious_title=<Minor Basilica/Major Basilica/Pontifical Basilica>

i subtag:

by:religious_title=Pope Benedict XV
date:religious_title=1920

Plebania

Miejsce, gdzie kapłani mieszkają i urzędują, oznaczamy jako budynek.

building=presbytery
name=Plebania/Wikarówka/Dom parafialny

dodatkowe

phone=<z numerem kierunkowym +48 >.
email=*.
fax=*.
website=*.
wheelchair=<dostępność dla wózków inwalidzkich>.

Kancelaria parafialna

Kancelaria parafialna lub biuro kurii biskupiej oznaczamy jak węzeł wewnątrz obrysu obiektu lub w pobliżu węzła z adresem (nie dodajemy adresu) i oznaczamy jak poniżej:

office=religion
name=Kancelaria parafialna
parish=<nazwa parafii>

opcjonalne

opening_hours=<godziny otwarcia>.
operator=<nazwa zakonu lub instytucji religijnej zarządzającej kancelarią>.
description=<pełna nazwa kancelarii oraz parafii obsługiwanych przez tę kancelarię>.
religion=<nazwa religii>.
denomination=<nazwa wyznania>.

Dzwonnica

name=*
man_made=tower
tower:type=bell_tower

opcjonalnie

Klucz Opis Taginfo
bell:multiple liczba dzwonów
bell:name nazwa poszczególnych dzwonów
bell:service_times regionalne. w połączeniu z denomination=roman_catholic oznacza sanktuarium diecezjalne.

Więcej opcjonalnych tagów dla wieży

Świątynia

Proponowane jest użycie dla obszaru niezależnego od świątyni:

amenity=place_of_worship
building=shrine

Teren świątyni i przyległych obiektów

Oznaczamy jako:

landuse=religious

Uwaga:

Gdy kościół jest częścią klasztoru, znacznik area musi dotyczyć obrysu kościoła, lub node wewnątrz obrysu, a nie całego klasztoru. Klasztor oznaczamy jako oddzielny obiekt.
Tag amenity=place_of_worship nie jest taki sam jak landuse=religious, ponieważ określa granice obiektu trwałego, a nie obszaru, więc nie powinien być przyłączony/rozciągnięty do krawędzi otaczającego go obszaru (częsty błąd).


area Wielokąt

Obszar otaczający główne miejsce jest lepszym wyborem, niż node węzeł. Obszar ten może być zamknięty lub może być zbiorem zewnętrznych dróg tworzących relację wielokąt (z lub bez otworów). Ten sposób mapowania jest już szeroko rozpowszechniony.

Cmentarz

Patrz cemetery=*

Nazewnictwo obiektów sakralnych

Przykłady

  • name=Katedra pw. Świętego Franciszka z Asyżu
  • name=Kościół pw. Świętego Jana
  • name=Kościół pw. Świętych Kosmy i Damiana
  • name=Kościół pw. Najświętszej Maryi Panny (nie używamy skrótów takich jak NMP)
  • name=Kościół pw. Ojców Dominikanów
  • name=Kaplica pw. Świętego Stanisława Biskupa i Męczennika

Uwaga: Nie mylić z kapliczkami przydrożnymi.

Dla kościół niekatolickich stosujemy nazwy oryginalne, bez "pw."

Relacje

relation Relacja site

Alternatywnie można również zastosować relacje. Na przykład:

type=site + site=monastery,

lub

type=site + site=parish.

Zobacz:

boundary=religious_administration
Relation:boundary

Przykłady

Kościół

Kościół może być oznaczony:

amenity=place_of_worship
religion=christian
denomination=roman_catholic
diocese=Archidiecezja krakowska
deanery=Dekanat Kraków-Podgórze
parish=Parafia pw. Świętego Józefa
church:type=parish
building=church

lub

building=cathedral – dla katedry
building=chapel – dla kaplicy
building=shrine – dla świątyni
wikipedia=pl:Kościół św. Józefa w Krakowie (Podgórze) – link do Wikipedii dla kościoła Uwaga: Nie dodajemy linku do Wikipedii parafii.
operator:wikipedia=pl:Parafia św. Józefa w Krakowie (Podgórze)

Wyznanie rzymskokatolickie określamy jako denomination=roman_catholic

Klasztor

amenity=place_of_worship
religion=christian
denomination=roman_catholic
operator=<Nazwa zakonu>
building=convent – (klasztor żeński)
building=monastery – (klasztor męski)
Propozycje tagowania obiektów klasztornych

Proponowane Skróty zakonne
Istnieje projekt dla zgromadzeń zakonnych (jeszcze nie propozycja).

Renderowanie

religion=christian
religion=muslim
religion=jewish

OSM Carto wyświetla świątynie na następujących przybliżeniach:

Zobacz też