Pl:Key:cemetery

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search
Public-images-osm logo.svg cemetery
(cmentarz)
Nowy Cmentarz Podgórski.JPG
Opis
Określa części cmentarza. Show/edit corresponding data item.
Grupa: Religia
Używane na tych elementach
może być przyporządkowany do punktunie może być przyporządkowany do liniimoże być przyporządkowany do obszaru (i relacji multipolygon)nie może być przyporządkowany do relacji (z wyjątkiem relacji multipolygon)
Udokumentowane wartości: 5
Przydatne kombinacje
Status: w użyciuPage for proposal

cemetery=* - stosowany do oznaczenia cmentarza.

Opis obiektu

 Cmentarz

Dodatkowe tagi

Wartości dla szczególnych rodzajów cmentarzy

Te wartości są zwykle określane w połączeniu z landuse=cemetery na obszarach obszar.

cemetery=war_cemetery
Miejsce pochówku członków sił zbrojnych lub cywilów, którzy zginęli podczas kampanii lub operacji wojskowych.

W przypadku cmentarzy wojennych ważna jest znajomość okresu lub bitwy, z którym związane są cmentarze.
Nie ma powszechnego schematu tagowania, ale wydaje się, że kilka tagów jest używanych i zaspokaja tę potrzebę.

  • period=* jest używany z wartościami takimi jak "1943 - 1945" i "WWII".
  • cemetery:conflict=* jest używany z wartościami takimi jak „WW1” i „WW2” (zwróć uwagę na różnicę w użyciu cyfry rzymskiej i arabskiej).
  • memorial:conflict=* pozwala również zidentyfikować bitwy jako miejsca pamięci oprócz cmentarzy.
cemetery=wood lub cemetery=burial_forest
Te wartości są dla  natural burial grave sites (najczęściej w lesie) i były omawiane na niemieckim forum OSM w 2018 r. (patrz [1], [2]) i są rzadko używane, zwłaszcza w Niemczech (patrz Taginfo).
cemetery=columbarium
Ta wartość jest dla  columbarium i była omawiana na niemieckim forum OSM w 2018 roku jako alternatywa dla tomb=columbarium (patrz [3]) i jest rzadko używana (patrz Taginfo).

Zobacz też