Pl:Tag:boundary=religious_administration

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search
Public-images-osm logo.svg boundary = religious_administration
(granica = religijna_granica_administracyjna)
Opis
Religijna granica administracyjna. Show/edit corresponding data item.
Grupa: Granice
Używane na tych elementach
nie może być przyporządkowany do punktunie może być przyporządkowany do liniinie może być przyporządkowany do obszarumoże być przyporządkowany do relacji
Przydatne kombinacje
Zobacz też
Status: zaproponowany

boundary=religious_administration – stosowany do oznaczania religijnych granic administracyjnych.

Mapowanie

Podział administracyjny

Proponowany podział:

Wyznanie rzymskokatolickie

Klucz Wartość Opis
admin_level 2 Konferencja episkopatu
admin_level 4 Metropolia
admin_level 6 Diecezja
admin_level 7 Rejon duszpasterski
admin_level 8 Dekanat
admin_level 9 Duszpasterskie jednostki (grupy parafii)
admin_level 10 Parafia

Relacje

Klucz Wartość Dyskusja
type boundary
boundary religious_administration
name Nazwa jednostki
admin_level Zobacz powyżej

Role

Role Wartość Opis
admin_centre węzeł Kancelaria Węzeł oznaczony office=religion i name=Kancelaria, umieszczony w obrysie plebanii lub kurii, lub w obrysie kościoła.
outer linia
place_of_worship węzełobszar Nazwa kościoła, kaplicy lub innego obiektu sakralnego Patrz amenity=place_of_worship
cemetery obszar Nazwa cmentarza Patrz amenity=place_of_worship
building obszar Nazwa plebanii building=yes name=Plebania

Zobacz też