Tr:Tag:amenity=place_of_worship

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search
Public-images-osm logo.svg amenity = place_of_worship
Place of worship.png
Açıklama
Ibadet edilen yerler Edit or translate this description.
OSM Carto’te gösterim
Place of worship icons.png
Grup: Religion
Bu unsurlarla kullanılır
may be used on nodesshould not be used on waysmay be used on areasshould not be used on relations
Yararlı kombinasyonlar
Durum: de fakto

Özet:

Din ve mezhep ayrımı yapmaksızın bütün ibadet yerleri amenity=place_of_worship ile isaretlenir. Bu etiketin kapsamında camiler, kiliseler, katedrallar, sinagoglar ve daha farklı tapınaklar bulunur. Daha detaylı bilgi kaydetmek icin religion=*, denomination=* ve service_times=* etiketlerini kullanabilirsiniz.

Unutmayınız ki religion=din, denomination=mezhep de belirleyici olarak kullanılması iyi olur.

Özellikle camilere religion=muslim etiketi eklerseniz OSMMosques camiler haritasına önemli derecede yardımda bulunursunuz.

Rendering

Rendering amenity=place of worship.png

Buddhist-16.svg Christian-16.svg Hinduist-16.svg Jewish-16.svg Muslim-16.svg Place-of-worship-16.svg Shintoist-16.svg Sikhist-16.svg Taoist-16.svg

Bakınız