No:Tag:amenity=place_of_worship

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search
Public-images-osm logo.svg amenity = place_of_worship
Kirche.jpg
Beskrivelse
Steder for tilbedelse uavhenging av religion eller trosretning amenity=place_of_worshipShow/edit corresponding data item.
Gjengivelse i OSM Carto
Place of worship icons.png
Gruppe: Religion
Brukt på disse elementene
may be used on nodesshould not be used on waysmay be used on areas (and multipolygon relations)should not be used on relations (except multipolygon relations)
Nyttige kombinasjoner
Status: de facto

Hvordan kartlegge

Steder for tilbedelse uavhenging av religion eller trosretning merkes med amenity=place_of_worship. Du kan bruke merkelappen religion=* for å spesifisere religion og denomination=* for å spesifisere trosretning.

Navn Religion Trosretning
Den norske kirke religion=christian denomination=lutheran

Rendering

Mapping-Features-Church.png

OSM Carto renderer steder for tilbedelse ved zoom levels >16.

Kirker i Norge

Alle kirkene ble importert inn fra Kirkebyggdatabasen i starten av 2018. Se Import/Catalogue/Kirkebyggdatabasen