No:Tag:amenity=place_of_worship

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search
Public-images-osm logo.svg amenity = place_of_worship
Kirche.jpg
Beskrivelse
Steder for tilbedelse uavhenging av religion eller trosretning amenity=place_of_worshipShow/edit corresponding data item.
Gjengivelse i OSM Carto
Place of worship icons.png
Gruppe: Religion
Brukt på disse elementene
may be used on nodesshould not be used on waysmay be used on areasshould not be used on relations
Nyttige kombinasjoner
Status: i bruk

Hvordan kartlegge

Steder for tilbedelse uavhenging av religion eller trosretning merkes med amenity=place_of_worship. Du kan bruke merkelappen religion=* for å spesifisere religion og denomination=* for å spesifisere trosretning.

Navn Religion Trosretning
Den norske kirke religion=christian denomination=lutheran

Rendering

Mapping-Features-Church.png

OSM Carto renderer steder for tilbedelse ved zoom levels >16.

Kirker i Norge

Alle kirkene ble importert inn fra Kirkebyggdatabasen i starten av 2018. Se Import/Catalogue/Kirkebyggdatabasen