No:Key:building

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search
Public-images-osm logo.svg building
Emptyhouse.jpg
Beskrivelse
For angivelse av omrisset til bygninger. Show/edit corresponding data item.
Gjengivelse i OSM Carto
Area building=yes.png
Gruppe: Man made
Brukt på disse elementene
may be used on nodesshould not be used on waysmay be used on areas (and multipolygon relations)should not be used on relations (except multipolygon relations)
Dokumenterte verdier: 153
Innebærer
Nyttige kombinasjoner
Status: godkjentPage for proposal

Egenskapen building=* brukes til å merke arealer som bygninger.

Tagging

Det mest vanlige verdien er ganske enkelt building=yes.

 • Det anbefales å bruke building=<byggtypologi> hvis du har denne informasjonen.
 • Kartrendrere står fritt til å støtte disse, eller tolke de som synonymer for building=yes.
 • Ikke bruk building=<byggfunksjon> som verdi. Funksjon legges til med tilleggstagger.
 • Merk at store bygg bør ha building=entrance på noder hvor det er innganger av hensyn til ruting.

Listen under viser ofte brukte verdier som også rendringer på openstreetmap.no tar hensyn til.


Key Value Element Description Functional extra
building residential area Bolig (generell) residence=*
building house area Enebolig residence=*
building terrace area Rekkehus residence=*
building apartments area Bygård residence=*
building garage area Garasje og uthus
building garages area Garasjer (kjedet)
building cabin node area Hytte/fritidsbolig residence=*
building church node area Kirke amenity=place_of_worship
building collapsed node area Ruin, se også historic=ruins disused=*
building farm area Låve/gårdsbygning
building greenhouse area Drivhus
building hangar area Lagerbygning contents=*
building office area Kontorbygning office=*
building public area Tinghus amenity=courthouse
building public area Offentlig bygg amenity=public_building;library
building public area Rådhus amenity=townhall
building retail area Butikk shop=*
building roof area Takkonstruksjon (feks på bensinstasjon)
building school area Skolebygning amenity=school;college
building supermarket area Kjøpesenter shop=mall
building yes area Idrettshall leisure=sports_centre
building yes area Idrettsstadion leisure=stadium
building yes area Hotell tourism=hotel
building yes area Museum tourism=museum
aeroway hangar area Hangar aeroway=hangar
aeroway terminal area Terminalbygning aeroway=terminal
railway station area Jernbanestasjon railway=station
historic castle area Slott
man_made silo area Silo contents=*
man_made storage_tank area Tanker contents=*
man_made water_tower area Vanntårn
man_made works area Fabrikk factory=*
parking multi-storey area Parkeringshus amenity=parking
power sub_station area Trafo power=sub_station
area Fengselsbygning amenity=prison
area Kaserne military=barracks
area Klubbhus (idrettsbane)
area Selskapslokale

Hvordan kartlegge

Det er noen hensyn du bør ta når du tracer bygninger:

 • Forsøk å identifiser deler av bygningene med samme tak istedetfor å tegne hele kvartaler. Dette gir bedre visualisering ved 3D-modellering. Det er også nyttig for å angi ulike egenskaper/tilleggstagger.
 • Ortofoto bør traces fra bakkenivå og ikke taket når ortofotoene ikke er perfekt vertikale. Dette gjelder også andre objekter som ligger over bakkenivå, feks bruer. Se etter der veggen treffer bakken.
 • Hekt sammen tilstøtende bygninger hvis de ligger inntil hverandre i virkeligheten.
 • Unngå å tegne bygninger over to landuse=*-flater.
 • Merk også at noen amenity=*-verdier er helt entydig også en bygning (feks public_building, towhall, courthouse) i motsetning til university og school som kan angi hele skoleområdet/campus.


i JOSM

 • Bygninger ser litt bedre ut hvis de orthogonaliseres i JOSM (tastatursnarvei 'Q'). Men pass på bygninger som ikke har bare retteviklede vegger.
 • JOSM/Plugins/BuildingsTools forenkler inntegning av bygninger med fire noder (snarvei 'W').
 • JOSM/Plugins/Terracer er til hurtig inntegning av rekkehus (building=terrace).

i Potlatch

Bruker du Potlach, anbefales det å bruke ledig hånd på 'R' for å kopiere til egenskapene på den sist valgte bygningen.


Litt om hvordan primær osm.org-rendring ("Mapnik") viser bygninger

 • Tegner bygninger med noe transparens slik at de arver fargepåvirking fra bakenforliggende landuse/leisure/natural arealbruk. Dvs at drivhus (landuse=farm), butikker (retail), fabrikker (industrial), idrettshaller (leisure=sports_centre) vil se litt forskjellige ut.
 • building=house mfl. tegnes mer transparent slik at bolighus tones ned.
 • building=supermarket vises spesielt (rosa). (Merk at building=supermarket svarer til shop=mall.)
 • Landemerker som jernbanestasjon, kjøpesenter og kirke vises helt ut til z10.


Se også

 • building=entrance (indikere innganger til bygningen)
 • shop=* (indikere at bygningen er en spesiell butikk)
 • office=* (indikere at bygningen er et spesielt kontor)
 • amenity=* (indikere allmenne bruksområder: rådhus, skole, teater, bank, ...)
 • leisure=* (indikere bygg for fritidsaktiviteter: idrettshall, arena)'
 • man_made=* (for byggverk som er mindre egnet til å oppholde seg i: fabrikk, lagertank, silo, vanntårn)
 • architect=* (oppgi arkitekt som tegnet bygget)
 • Vennligst vurder om gatenummer kan legges til med addr:*=*-navnerommet:
addr:street=*
addr:housenumber=*
addr:postcode=*