Uk:Tag:amenity=place_of_worship

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search
Public-images-osm logo.svg amenity = place_of_worship
Place of worship.png
Опис
Місця в яких проводяться релігійні обряди та богослужіння Show/edit corresponding data item.
Зображення в OSM Carto
Place of worship icons.png
Зображення в OSM Carto area
Place of worship area.png
Група: religion
Застосовується до цих елементів
точки можна позначати цим теґомлінії не можна позначати цим теґомполігони можна позначати цим теґомзв’язки не можна позначати цим теґом
Використовується разом з
Статус: де-факто

Як мапити

Всі культові місця незалежно від релігійної ознаки чи віросповідання позначаються теґом amenity=place_of_worship.

Зазвичай теґ застосовується до будівель, які повністю зайняті їх релігійною установою, таких як мечеті, церкви, собори, синагоги, храми. Вони повинні бути також позначені відповідним теґом building=mosque, building=church, building=cathedral, building=synagogue, building=temple тощо. Щодо навколишньої території, див. у розділі "Будівлі" нижче.

"Маленькі будівлі", такі як хрести, молитовні прапори, камені для месс, грот Лурда, придорожня святиня тощо, повинні бути позначені теґами place_of_worship=*, наприклад, place_of_worship=mass_rock.

Комбінації можна зробити з наступними теґами:

  • religion=* та denomination=*
  • service_times=*, якщо тут проводяться регулярні служіння
  • access=private корисний, якщо обʼєкт доступний лише для невеликої групи, наприклад, церква в монастирі, яка використовується виключно ченцями.
  • landuse=religious може бути використаний для розмежування територій, що оточують amenity=place_of_worship.

Будівлі

Теґ amenity=place_of_worship може додаватись до оточуючої території, на якій проводяться релігійні обряди, або тільки до будівель (разом з теґом building=*), якщо межі ділянки невідомі. Зазвичай, якщо богослужіння зазвичай відбувається всередині будівлі (наприклад, з церквами, мечетями та синагогами), позначена лише будівля, а не вся навколишня територія. У цьому випадку територія, що оточує будівлю (наприклад, церковний двір), може бути позначена як landuse=religious, або, можливо, landuse=cemetery.

Якщо місце проведення релігійних обрядів знаходиться в будівлі багатоцільового призначення, тоді теґ amenity=place_of_worship слід додавати до точки або полігону в середині контуру такої будівлі. Наприклад, молитовні приміщення в громадських закладах або приміщення орендовані в комерційних комплексах.

Якщо будівля містить одну або кілька веж з дзвонами, додайте одну точку чи полігон для вежі з man_made=tower та tower:type=bell_tower.

Якщо будівля містить один або кілька мінаретів, додайте одну точку чи полігон для мінарету з man_made=tower та tower:type=minaret.

Архітектурні особливості культових споруд

Якщо культова споруда є будівлею (building=*), часто такі релігійні споруди є впізнаваними орієнтирами, зазвичай, її треба позначати в цьому контексті, як:

У той час як попередні теґи описують архітектурну категорію, фактичний стиль можна описати за допомогою теґу building:architecture=*.

Наприклад, католицька церква може бути позначена теґами amenity=place_of_worship + religion=christian + denomination=catholic + building=church, які додаються до полігону будівлі.

Отже, будівля без особливого архітектурного розрізнення не повинна мати якогось особливого значення теґу building=*, наприклад, будівля призначена для розташування магазину в торговому кварталі, який зараз використовується для проведення релігійних обрядів, не слід позначати як building=church. Замість цього потрібно використовувати відповідне значення теґу building=*, у більшості випадків використовується типове значення building=yes.

Візьміть до уваги, що будівлі зберігають архітектурні особливості значення теґу building=* навіть у випадку, коли вони більше не використовуються для релігійних потреб. Наприклад, будівля церкви яку перетворено на концертну залу має позначатись як building=church + amenity=theatre.

Менші споруди

Якщо релігійні обряди регулярно відбуваються на призначених для цього земельних ділянках, такі ділянки мають також позначатись замкненими лініями (або зв’язками Relation:multipolygon) або точкою, якщо межі ділянки невідомі, з теґом amenity=place_of_worship та зазначенням релігії. Якщо можливо, слід додавати уточнювальний теґ place_of_worship=*.

Прикладі:

Кілька релігійних обʼєктів на одній ділянці

Коли ділянка має кілька релігійних обʼєктів, контур ділянки може бути позначений landuse=religious. Релігійні обʼєкти на ній (будівлі, святині, відкриті майданчики) потім повинні бути позначені теґом amenity=place_of_worship.

Приклади позначення

Собор, колегіальний собор, церква або каплиця

building=<Тип будівлі>
amenity=place_of_worship
name=<Власна назва обʼєкта> – (Не плутайте назву об'єкта з його назвою, яка є, наприклад "Базиліка", що є поширеною помилкою)
religion=<Назва релігії>
denomination=<Назва конфесії>
diocese=<Назва єпархії, якій підпорядковується заклад>
deanery=<Назва деканарія, якому підпорядковується обʼєкт>

Необовʼязково,

parish=* – Назва парафії, якій підпорядкована філія церкви.
operator=* – Назва ордена, що керує парафією.
church:type=* – Церковна приналежність
alt_name=<Cathedral ...., Collegiate ..., etc.>
wikipedia=* – посилання на сторінку у Вікіпедії
operator:wikipedia=* – посилання на сторінку парафії у Вікіпедії
patron_saint=* – Святий, якого вважають небесним захисником

Пресвітерія

Ми відзначаємо це місце, де живуть і працюють священики, як будівлю.

building=presbytery

Парафіяльний офіс

Ми відзначаємо парафіяльний офіс або офіс курії єпископа як точку всередині контуру обʼєкта або біля точки з адресою (ми не додаємо адресу) і відзначаємо його наступним чином:

office=religion
name=Parish office.
description=<Повна назва офісу та парафій, які обслуговує цей офіс>.
religion=<Назва релігії>.
denomination=<Назва конфесії>.

Необовʼязково,

opening_hours=<Години роботи>.
operator=<Назва ордена або релігійної установи, відповідальної за офіс>.
phone=*.
email=*.
fax=*.
website=*.
wheelchair=*.

Дзвіниця

name=*
man_made=tower
tower:type=bell_tower

Необовʼязково,,

bell:multiple=<Кількість дзвонів>
bell:name=<Назви окремих дзвонів>
bell:service_times=* – Деякі дзвони дзвонять у певний час, наприклад, щодня опівдні. Див service_times=* для визначення формату

Більше в Додаткових теґах дзвінниць. (en)

Святині

Пропонується використовувати для території, незалежної від храму:

amenity=place_of_worship

Приклади рендерингу

religion=christian
religion=muslim
religion=jewish


OpenStreetMap Carto показує місця для проведення релігійних обрядів на різних рівнях масштабування наступним чином:

Обговорення

Немає встановленого позначення культових місць з доступом лише для членів відповідної релігії/конфесії, хоча для цієї мети було запропоновано access=adherents[1].

Дивіться також

  • parish=* – Назва парафії, якій підпорядкована церква.
  • amenity=grave_yard – позначення місць для поховань, що мають стосунок до храмів чи культових місць.
  • landuse=religious – позначення земельних ділянок для проведення релігійних заходів на яких також можуть знаходитись культові споруди.
  • Існує проєкт (ще навіть не пропозиція) для зазначення громад (як релігійних, так і інших).

Можливі помилки теґування

Якщо ви знаєте місця позначені цим теґом, перевірте їх, можливо їх треба позначити по іншому.
Автоматичні правки категорично не припустимі, якщо ви не усвідомлюєте всю складність цього процесу!
Якщо ви знаєте місця позначені цим теґом, перевірте їх, можливо їх треба позначити по іншому.
Автоматичні правки категорично не припустимі, якщо ви не усвідомлюєте всю складність цього процесу!
Якщо ви знаєте місця позначені цим теґом, перевірте їх, можливо їх треба позначити по іншому.
Автоматичні правки категорично не припустимі, якщо ви не усвідомлюєте всю складність цього процесу!
  1. Обговорення списку розсилки, приклад явного знаку, що забороняє доступ немусульманам до мечеті [1], дивіться також Примітка про типовий доступ