Sv:Tag:amenity=place_of_worship

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search

an unequal sign

This article is a translated version of the original article, but the content appears to be out of sync with the reference text (usually the English or German version). Please update this translation if possible.Hjälp översätta det till svenska!
Public-images-osm logo.svg amenity = place_of_worship
Kirche.jpg
Beskrivning
Alla platser för dyrkan oberoende av religion eller benämning få tag tag:amenity=place_of_worship. Edit this description in the wiki page. Edit this description in the data item.
Tolkning i OSM Carto
Place of worship icons.png
Grupp: religion
Element för användning
may be used on nodesshould not be used on waysmay be used on areas (and multipolygon relations)should not be used on relations (except multipolygon relations)
Användbara kombinationer
Status: de facto

Hur används den

Alla platser för dyrkan oberoende av religion eller benämning ges tag: amenity=place_of_worship. Du kan använda nycklarna religion=* och denomination=*, mer detaljerad information enligt nedan:

Kyrka religion denomination
Anglikanska kyrkan i Sverige religion=christian
ELM Bibeltrogna Vänner religion=christian
Danska kyrkan i Sverige religion=christian
Estniska evangelisk-lutherska kyrkan i Sverige religion=christian
Evangeliska Fosterlands-Stiftelsen religion=christian denomination=evangelical denomination=protestant
Evangeliska Frikyrkan religion=christian denomination=evangelical denomination=baptist
Frälsningsarmén religion=christian denomination=methodism
Islamiska samarbetsrådet religion=muslim
Isländska kyrkan i Sverige religion=christian
Judiska Centralrådet religion=jewish
Lettiska evangelisk-lutherska kyrkan i Sverige religion=christian denomination=evangelical
Metodistkyrkan i Sverige religion=christian denomination=methodist
Norska kyrkan i Sverige religion=christian
Ortodoxa och österländska kyrkors ekumeniska råd religion=christian
Pingströrelsen religion=christian denomination=evangelical
Romersk-Katolska kyrkan i Sverige religion=christian
Sjundedags Adventistsamfundet religion=christian denomination=evangelical
Svenska Alliansmissionen religion=christian denomination=evangelical
Svenska Baptistsamfundet religion=christian denomination=baptist
Svenska Kyrkan religion=christian denomination=lutheran
Svenska Missionskyrkan religion=christian denomination=evangelical denomination=protestant
Sveriges Buddhistiska Samarbetsråd religion=buddhist
Ungerska protestantiska kyrkan i Sverige religion=christian

Rendering

Mapping-Features-Church.png

OSM Carto renderar platser för kyrkan på zoom-nivå >16. tiles@home renderar kyrkor, moskéer och synagogor med lämpliga symboler.

Öppna frågor

(Använd Diskussionsidan om du vill diskutera öppna frågor.)