Sv:Tag:amenity=place_of_worship

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search
Public-images-osm logo.svg amenity = place_of_worship
Kirche.jpg
Beskrivning
Alla platser för dyrkan oberoende av religion eller benämning få tag tag:amenity=place_of_worship. Edit this description in the wiki page. Edit this description in the data item.
Tolkning i OSM Carto
Place of worship icons.png
Grupp: Religion
Element för användning
may be used on nodesshould not be used on waysmay be used on areasshould not be used on relations
Användbara kombinationer
Status: används

Hur används den

Alla platser för dyrkan oberoende av religion eller benämning ges tag: amenity=place_of_worship. Du kan använda nycklarna religion=* och denomination=*, mer detaljerad information enligt nedan:

Kyrka religion denomination
Anglikanska kyrkan i Sverige religion=christian
ELM Bibeltrogna Vänner religion=christian
Danska kyrkan i Sverige religion=christian
Estniska evangelisk-lutherska kyrkan i Sverige religion=christian
Evangeliska Fosterlands-Stiftelsen religion=christian denomination=evangelical denomination=protestant
Evangeliska Frikyrkan religion=christian denomination=evangelical denomination=baptist
Frälsningsarmén religion=christian denomination=methodism
Islamiska samarbetsrådet religion=muslim
Isländska kyrkan i Sverige religion=christian
Judiska Centralrådet religion=jewish
Lettiska evangelisk-lutherska kyrkan i Sverige religion=christian denomination=evangelical
Metodistkyrkan i Sverige religion=christian denomination=methodist
Norska kyrkan i Sverige religion=christian
Ortodoxa och österländska kyrkors ekumeniska råd religion=christian
Pingströrelsen religion=christian denomination=evangelical
Romersk-Katolska kyrkan i Sverige religion=christian
Sjundedags Adventistsamfundet religion=christian denomination=evangelical
Svenska Alliansmissionen religion=christian denomination=evangelical
Svenska Baptistsamfundet religion=christian denomination=baptist
Svenska Kyrkan religion=christian denomination=lutheran
Svenska Missionskyrkan religion=christian denomination=evangelical denomination=protestant
Sveriges Buddhistiska Samarbetsråd religion=buddhist
Ungerska protestantiska kyrkan i Sverige religion=christian

Rendering

Mapping-Features-Church.png

OSM Carto renderar platser för kyrkan på zoom-nivå >16. tiles@home renderar kyrkor, moskéer och synagogor med lämpliga symboler.

Öppna frågor

(Använd Diskussionsidan om du vill diskutera öppna frågor.)