Talk:Sv:Tag:amenity=place of worship

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search

Vad ska man skriva under name=*? Ska man ange kyrkobyggnades namn eller vad församlingen kallas (t.ex. Svenska kyrkan eller Missionskyrkan)? Båda dessa information borde ju vara med. --Magol 15:07, 23 October 2008 (UTC)

Håller med det varkar ju lite dumt att inte skriva vilken kyrka det är som kyrkan tillhör. Eftersom det redan finns en lista över vilken kyrka som ger vilka taggar så vore du ju bättre att be folk tagga kyrkoorganisation Erik Johansson 16:01, 12 August 2009 (UTC)
Jag tror att det är platsen som märks ut och om platsen är en namngiven byggnad eller namngivet rum så anger man det namnet. av diskussion på engelska sidan har jag dragit slutsatsen att det inte ännu finns någon särskild key för församling, där föreslås operator=*. /Johan Jönsson 15:24, 22 April 2011 (BST)