Pl:Key:shrine

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search
Public-images-osm logo.svg shrine
(świątynia)
Opis
Miejsce święte. Edit this description in the wiki page. Edit this description in the data item.
Grupa: Religia
Używane do tych elementów
może być przyporządkowany do punktunie może być przyporządkowany do liniimoże być przyporządkowany do obszarunie może być przyporządkowany do relacji
Przydatne kombinacje
Status: w użyciu

shrine=* – miejsce uznawane przez wyznawców danej religii za święte, uświęcone obecnością istoty boskiej lub świętego albo z innego powodu uznane za takie.

 Miejsce święte

Mapowanie

Dodajemy do amenity=place_of_worship

W Kościele rzymskokatolickim Konferencja Episkopatu decyduje, czy świątynia może zostać uznana za narodową, a Stolica Apostolska aby można było ją określić jako międzynarodową.

Wartości

Klucz Wartość Opis Taginfo
shrine international międzynarodowe
shrine national krajowe
shrine regional regionalne. w połączeniu z denomination=roman_catholic oznacza sanktuarium diecezjalne.
shrine yes yes
shrine inne rodzaje miejsc świętych Wszystkie powszechnie używane wartości zgodnie z Taginfo. Proszę unikać pisania wielką literą

Zobacz też