Pl:Proposed features/Relation:person (rewrite)

From OpenStreetMap Wiki
(Redirected from Pl:Relation:person)
Jump to navigation Jump to search
Public-images-osm logo.svg person
Mf Relation.svg
Opis
Relacja dotycząca danych o osobach pochowanych w grobach. Show/edit corresponding data item.
Grupa: Relacje
Człony
  • węzeł obszar - tomb
  • węzeł obszar - memorial
  • węzeł obszar - birthplace
  • węzeł obszar - deathplace
  • relacja - child
  • relacja - parent
  • relacja - partner
Implikuje
Status: nieokreślony
person
Proposal status: Abandoned (inactive)
Zaproponowana przez: Yarl
Oznaczanie: type=person
Dotyczy: relacja
Definicja: Relacja dotycząca danych o osobach pochowanych w grobach.
Statistics:

Opracowane: 2014-10-15

type=person - relacja dotycząca informacji o osobach pochowanych, na grobach.

Przeznaczenie

Celem tej relacji jest podanie podstawowych informacji o zmarłych osobach pochowanych w grobach.

Elementy

Tag Opis
type=person mandatory
name=* e.g. name=Abraham Lincoln
born=<date of birth> YYYY-MM-DD format
died=<date of death> YYYY-MM-DD format
description=<short_description> optional
religion=<religion>
denomination=<denomination>
family_name=<family name> optional
wikipedia=[[w:<article|<article]] - (e.g. wikipedia=Abraham Lincoln) opcional
Pamiętaj, aby nie dodawać żadnych poufnych danych! Powinny istnieć tylko dane, które można uzyskać np. z nagrobka w przestrzeni publicznej.

Role

Relation must contain node węzeł or area obszar (grave, tomb, crypt or mausoleum, where body is located) with role tomb.

Przykłady

Użycie Relation:person

Zobacz też

Pl:Proposed_features/Relation:person - pierwsza, odrzucona propozycja.