Pl:Tag:megalith_type=long_barrow

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search
Public-images-osm logo.svg megalith_type = long_barrow
(rodzaj megalitu = długi kurhan)
Groensalen.jpg
Opis
Długi, zbiorczy, grobowiec, zwykle pochodzący z wczesnego okresu neolitu. Show/edit corresponding data item.
Grupa: Historia
Używane na tych elementach
może być przyporządkowany do punktunie może być przyporządkowany do liniimoże być przyporządkowany do obszaru (i relacji multipolygon)nie może być przyporządkowany do relacji (z wyjątkiem relacji multipolygon)
Wymagane znaczniki
Przydatne kombinacje
Zobacz też
Status: w użyciu

megalith_type=long_barrow - służy do oznaczenia położenia długiego, zbiorczego, grobowca, zwykle pochodzącego z wczesnego okresu neolitu.

Opis obiektu

 Long barrow - jest prehistorycznym pomnikiem, zwykle pochodzącym z wczesnego okresu neolitu. Zwykle mają około 5500 lat i należą do najstarszych budowli architektonicznych, jakie kiedykolwiek zbudowano. Tradycyjnie są one interpretowane jako zbiorowy grobowiec.

Są to prostokątne lub trapezoidalne kurhany lub kopce ziemne. Długie kurhany są również typowe dla kilku celtyckich, słowiańskich i bałtyckich kultur północnej Europy pierwszego tysiąclecia naszej ery.

Mapowanie

Należy zaznaczyć obszar obszar , na którym jest megalit lub nanieść węzeł węzeł na środku obiektu dodając tag megalith_type=long_barrow oraz:

Przydatne tagi

Zobacz też