Cs:Tag:tower:type=defensive

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search
Public-images-osm logo.svg tower:type = defensive
Ravensburg Hirschgraben Wehrturm.jpg
Popis
Obranná věž Show/edit corresponding data item.
Vykreslování v OSM Carto
Tower defensive.svg
Skupina: vytvořené člověkem
Použité na těchto prvcích
může být použito na uzlunemělo by být použito na cestěmůže být použito na plošenemělo by být použito na relaci
Vyžaduje
Vhodné kombinace
Status: de facto

Věž čistě obranného charakteru. Nachází se většinou uvnitř středověkých městských celků.

 Donjon je obytná věž a obranná věž středoevropských hradů v zemích s francouzským vlivem.

 Keep(en) je hlavní věží středoevropských hradů v zemích s anglickým vlivem, která spojuje obytnou a obrannou funkci. Její obdobou v kontinentální Evropě je francouzský donjon.

Pojem  Bergfried označuje v německé odborné literatuře neobydlenou hlavní věž středověkých hradů. Tento typ byl ve střední Evropě velmi rozšířen od 12. století. Pokud byla hlavní věž hradu zařízena pro trvalé obývání, označuje se jako obytná věž (donjon).

Donjon, keep a bergfried mohou být nadto označené upřesňujícími značkami defensive=donjon, defensive=keep, resp. defensive=bergfried

Jak mapovat

Zakreslete uzel uzel, nebo plochu plocha půdorysu budovy a připojte značky man_made=tower a tower:type=defensive.

Vhodné kombinace

Příklady obranných věží

tower:type=defensive


Příklady obytných věží

tower:type=defensive + defensive=donjon

Příklady pro keep

tower:type=defensive + defensive=keep

Příklady pro bergfried

tower:type=defensive + defensive=bergfried

Stav

Značkou building:condition=stav může být zaznamenán stav středověkých věží.
A/nebo, pokud je to relevantní, se věž pomocí značky ruins=yes označí jako zřícenina.

Podobné značky